มาถึงแล้ว โอกาสของน้องๆ ที่ สนใจเรียนการโรงแรมระดับโลก ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งถือเป็นประเทศเป็นต้นกำเนิดสาขาวิชาการโรงแรม สถาบันกลียอง อินซทิติ้ว ออฟ ฮายเอ้อ เอ็ดยูเคชั่น Glion Institute of Higher Education และ เลส์โรชส์ อินเตอร์เนชั่นแนล สคูล ออฟ โฮเต็ล แมเนจเม้นท์ Les Roches International School of Hotel Management ซึ่งทั้งสองสถาบันถูกจัดให้เป็นโรงเรียนบริหารการโรงแรมที่ดีที่สุด 3 อันดับแรกของโลก ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตร “การบริหารการโรงแรม” ใช้ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 3 ปี และ 7.5 เดือน โดยมีความพิเศษกว่ารอบรับสมัครทั่วไป ตรงที่น้องๆ จะมีโอกาสได้ฝึกงานยาวนานกว่าระยะเวลาปกติ กับโรงแรมและรีสอร์ทชั้นนำระดับโลกพร้อมมีรายได้ในระหว่างฝึกงานไปด้วย

 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตร “การบริหารการโรงแรม”ที่จะเปิดเทอมในเดือนตุลาคมนี้ มีความโดดเด่นที่ หลักสูตร ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกงานสูงสุดถึง 9 เดือน จากปกติ 6 เดือน โดยใช้ระยะเวลาเรียนทั้งหลักสูตร 3 ปี และ 7.5 เดือน จึงเป็นข้อได้เปรียบที่น้องๆจะได้รับความรู้และประสบการณ์ที่มากขึ้น นั่นหมายถึงรายได้จากการฝึกงานก็มากขึ้นตามไปด้วย นอกจากนั้น ทางสถาบันยังจัดให้มีโปรแกรมปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคเรียน โดยการพาทัวร์และทำกิจกรรมไปตามสถานที่สำคัญต่างๆ ภายในแคมปัสและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวสวิส พร้อมกับได้เปิดมุมมองและซึมซับความสำคัญของธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวไปในตัวด้วย

 

หลักสูตรดังกล่าว ยังจัดให้มีสาขาวิชาเอก เพื่อสร้างเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในปีสุดท้ายของการเรียน ซึ่ง ถ้าน้องๆ เลือกเรียนที่ สถาบันกลียองอินซทิติ้ว ออฟ ฮายเอ้อ เอ็ดยูเคชั่น Glion Institute of Higher Education น้องๆ สามารถเลือก 7 สาขาวิชาที่น่าสนใจและกำลังเป็นที่ต้องการในภาคธุรกิจทั่วโลก คือ สาขาวิชาการบริหารการโรงแรม สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริหารรายได้ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรบุคคล สาขาวิชาการขายและส่งเสริมการตลาดสาขาวิชาการจัดการอีเว้นท์  และสาขาวิชาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ด้าน โรงเรียนการโรงแรม เลส์โรชส์ อินเตอร์เนชั่นแนล สคูล ออฟ โฮเต็ล แมเนจเม้นท์ Les Roches International School of Hotel Management ก็เปิดสาขาวิชาเอกเช่นเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วย 6 สาขาวิชาเฉพาะด้าน คือ สาขาวิชาประกอบการธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการออกแบบโรงแรมและบริหารโครงการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการครัว และสาขาวิชาการจัดการอีเว้นท์

ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาของของสถาบันได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถและความมั่นใจใน เรื่องบริหารจัดการที่ตรงกับความสนใจ นอกเหนือจากความรู้เกี่ยวกับงานปฏิบัติการในธุรกิจโรงแรมและบริการเท่านั้น เพื่อรองรับการเติบโตขึ้นสู่สายงานระดับผู้บริหารในอนาคตต่อไป

 

เหตุผล ที่ควรเลือกเรียนการโรงแรมกับสถาบันกลียอง หรือ เลส์ โรชส์

  • ได้รับการจัดอันดับเป็นโรงเรียนบริหารการโรงแรมที่ดีที่สุด 3 อันดับแรกของโลก
  • ประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 50 ปี มีความร่วมมือที่ดีกับอุตสาหกรรมธุรกิจการโรงแรมมาโดยตลอด ทำให้นักศึกษามีโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ
  • นักเรียนมากกว่า 95 สัญชาติ ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์และซึมซับความเป็นนานาชาติได้เป็นอย่างดี
  • นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ได้รับการยื่นเสนองานทันทีกว่า 95% และได้รับเสนองานโดยเฉลี่ย 3 แห่ง ต่อ 1 คน และก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งระดับผู้บริหารระดับสูงถึงร้อยละ 20 ภายในระยะเวลา 5 – 10 ปี
  • นักเรียนสามารถโอนย้ายไปเรียนที่สถาบัน กลียอง ลอนดอน Glion Londonได้ในทุกหลักสูตร
  • โอกาสในการเรียนจริง ปฏิบัติจริง พร้อมฝึกงานมีรายได้ ในโรงแรมและรีสอร์ทชั้นนำระดับโลก

โดยหลักสูตรดังกล่าว เริ่มเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2556 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เอกธนา เอ็ดยูเคชั่น เซอร์วิสเซส อาคารปาร์คเวนเชอร์อีโคเพล็กซ์ ชั้น 15 ติดกับรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีเพลินจิต โทร 02-106-2541-2 หรือ 081-920-8882 อีเมล์ info@ekthana.comเว็บไซต์  www.ekthana.com