ข้อกำหนดในการสมัครเข้าเรียน

+ปริญญาตรี

 • อายุ 18 ปี ในวันที่เริ่มการศึกษา
 • จบการศึกษา 12 ปี หรือเทียบเท่า
 • มีดิปโพลมาระดับมัธยมศึกษาที่ได้รับการรับรอง
 • ผลรับรองความสามารถภาษาอังกฤษ TOEFL  500 หรือเทียบเท่า หรือ IELTS 5

 

 

+อนุปริญญาโท

 • อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • มีดิปโพลมาระดับมัธยมศึกษาที่ได้รับการรับรอง (อย่างน้อย 3 ปี) หรือ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • ผลรับรอบความสามารถภาษาอังกฤษ TOEFL 550 หรือเทียบเท่า

 

 

+ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) และปริญญาโท

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาการโรงแรม การท่องเที่ยว การบริหารงานอีเว้นท์ หรือสาขาธุรกิจอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี ทางด้านการโรงแรมและธุรกิจบริการ
 • ผลรับรองความสามารถภาษาอังกฤษ TOEFL 600 หรือเทียบเท่า

 

+หลักสูตรภาษาอังกฤษ

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันสมัครขอวีซ่า
 • ผลรับรองความสามารถภาษาอังกฤษ IELTS 4.0. (ผลไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันสมัคร)
 • หนังสือเดินทาง

 

+ซัมเมอร์แคมป์ที่ลอนดอน

 • อายุ 16-18 ปี
 • ผลรับรองความสามารถภาษาอังกฤษ IELTS 4.5 หรือ TOEFL 50 (IBT) หรือเทียบเท่า
 • จดหมาย Motivation
 • จดหมาย Sponsor