เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานนิทรรศการ “รักษ์สมอง” ที่สยามพารากอน ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และ สโมสรซอนต้าสากล เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคทางสมองและการดูแลรักษาสมอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการระดมทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมชั้นสูง ให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โดยในงานนี้ ทีมงาน เอกธนา ได้ไปออกบูธในส่วนของสมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ เพื่อให้ข้อมูลศึกษาต่อ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แก่ผู้ที่สนใจ