fooddesign6

FOOD DESIGN COURSE in Italy- หลักสูตรระดับปริญญาโทด้านการออกแบบอาหาร
หลักสูตรใหม่ล่าสุดจากการร่วมมือระหว่าง SPD Scuola Politecnica di Design และ IULM International University of Languages and Media สองสถาบันชื่อดังในอิตาลี โดยเป็นหลักสูตร 1 ปี เริ่มต้นเปิดสอนตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 เป็นต้นไป ครอบคลุมทั้งการอบรมทางด้านวิชาการและการฝึกงาน เปิดรับนักศึกษาที่จบการศึกษาจากหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์

ระยะเวลาหลักสูตร *ข้อมูลสำหรับปี 2558-2559
รวม 12 เดือน
-วิชาเรียน 580 ชั่วโมง (30 มีนาคม 2558 – 21 ตุลาคม 2558)
-ฝึกงาน 480 ชั่วโมง (พฤศจิกายน 2558 – กุมภาพันธ์ 2559)

ตารางเรียน
จันทร์ อังคาร พุธ เวลา 9.00 – 13.00 น. และ 14.00-18.00 น.

ภาพรวมหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาโทด้านการออกแบบอาหาร จะช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นและมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อร่วมผลักดันให้ภาคธุรกิจการออกแบบอาหารนี้เติบโตขึ้นต่อไป ซึ่งอิตาลีก็เป็นอีกประเทศที่ขึ้นชื่อด้านการออกแบบอาหาร สามารถถือเป็นมาตรฐานและยังได้รับการยอมรับทั่วโลก ไม่เพียงแต่เป็นโอกาสอันดีสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษาด้านการออกแบบ หรือ การตลาดและการสื่อสาร เท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาาสที่ดีสำหรับผู้ที่กำลังประกอบอาชีพหรือมีประสบการณ์ด้านการออกแบบอาหารอีกด้วย หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นที่ตลาดด้านอาหาร ที่ขับเคลื่อนโดยอาศัยแนวทางการการออกแบบ ซึ่งแน่นอนว่า จะสามารถผลิดนักออกแบบด้านอาหารที่มีความสามารถในการออกแบบอย่างรอบด้าน:

 • การออกแบบกระบวนการการผลิตสินค้า วิธีการและทำเลในการจัดจำหน่าย ตลอดจนแนวทางที่สินค้าถูกบริโภค
 • การออกแบบอาหารในแง่ของความงามทางศิลปะ การสื่อสาร และการนำเสนอข้อมูลบางอย่างผ่านทางอาหาร
 • การออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับจัดเตรียมและบริโภคอาหาร
 • การออกแบบกิจกรรมการสื่อสารต่างๆที่จะช่วยส่งเสริมการขายสินค้า

หลักสูตร
หลักสูตรที่เปิดสอนจะเน้นด้านวิชาชีพ ซึ่งเป็นการผสมผสานกันระหว่าง วิชาเรียน เวิร์คช็อป และกิจกรรม นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร ระบบเกษตรตกรรม เทคนิคการผลิตอาหาร วัฒนธรรมอาหารและไวน์ โดยจะแบ่งออกเป็น 11 รายวิชาด้วยกัน ดังนี้

 • The Food and Agriculture System
 • Food Science
 • Food and Wine Culture
 • Food Marketing & Communication
 • Food Experience
 • Food Design
 • Food Design: designing food and objects
 • Food Design: food venues
 • Food Design: packaging
 • Food Service Design
 • Food Design and Tourism

ภาษา
ใช้ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร

คณาจารย์
คณาจารย์ผู้สอนหลักสูตรคือ นักออกแบบมืออาชีพ อาจารย์มหาวิทยาลัย นักเขียน ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร ผู้บริหารระดับสูง และเจ้าของกิจการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
นักศึกษาสัญชาติอิตาเลียนและนักศึกษาต่างชาติจากหลากหลายสาขา ทั้งวิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และสังคมศาสตร์ หรือผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้าน การออกแบบ อาหารและไวน์ อาหารและเกษตรกรรม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณวุฒิการศึกษา
หลังจากสอบผ่านการสอบครั้งสุดท้ายของหลักสูตรแล้ว นักศึกษาจะได้รับรองคุณวุฒิระดับปริญญาโทขั้นต้น ทางด้าน Food Design และได้รับ 60 หน่วยกิต

fooddesign7

การฝึกงาน
เมื่อจบหลักสูตร นักศึกษาจะต้องฝึกงานเป็นระยะเวลา 3 เดือน ที่บริษัท สถาบัน หรือหน่วยงาน ในด้านอาหารและการออกแบบ

การรับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องเตรียมเอกสารดังนี้

 • จดหมายแสดงเจตจำนงของการสมัตรเรียน (a letter of motivation)
 • ประวัติการศึกษา (a curriculum vitae)
 • ผลงานที่ผ่านมา (a portfolio) กรณีที่ผู้สมัครจบการศึกษาด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบ และศิลปะ
 • สำเนาเอกสารจบการศึกษา (a copy of a degree certificate)
 • เอกสารแสดงผลการศึกษาที่สมบูรณ์ (certification of the exams completed, with relative marks)