ACCADEMIA DEL VOLO: สถาบันการศึกษาด้านการบิน

=== ภาพรวม ===

สถาบันการศึกษาด้านการบินจากอิตาลีพร้อมจัดการหลักสูตรการอบรมการบินและสร้างความพร้อมให้กับผู้มีใจรักด้านการบินสู่มืออาชีพอย่างมีมาตรฐานด้วยความมั่นใจทั้งในความสามารถและความปลอดภัยขั้นสูง

=== ทำเลที่ตั้ง ===

สนามบิน PERUGIA อิตาลี

=== หลักสูตรได้รับการรับรองโดย ===

EASA – หน่วยงานความปลอดภัยด้านการบินจากยุโรป (European Aviation Safety Agency)

ENAC – หน่วยงานการบินอิตาเลียนEnte Nazionale der L’Aviazione Civile (The Italian Aviation Authority)