เรียน การโรงแรม Swiss ที่เลส์ โรชส์ โรงเรียนการโรงแรมระดับท็อป 3 ของโลก จะทำให้คุณได้ศึกษาด้านการโรงแรมอย่างเจาะลึกทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถจบออกไปทำงานในระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรปริญญาตรีด้านธุรกิจของเราถูกออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่เพิ่งเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยหลักสูตรด้านบริหารโรงแรมและธุรกิจบริการจะส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริง รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกฝึกงานในประเทศใดก็ได้ในโลก เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับต่างชาติ และเรียนรู้แง่มุมวัฒนธรรมที่แตกต่าง ในขณะเดียวกัน หลักสูตรด้านการบริหารก็จะทำให้นักเรียนมีวินัยในตนเอง และปลูกฝังทักษะการทำงานเป็นทีมร่วมกับเพื่อน และที่สำคัญ ยังจัดเตรียมหลักสูตรวิชาการที่เข้มข้นอีกด้วย

 

+อนุปริญญาตรี สาขา การบริหารโรงแรมนานาชาติ 2.5. ปี

หลักสูตรอนุปริญญาตรีที่แคมปัสในประเทศจีน ผสมผสานทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ  มอบความรู้และทักษะพื้นฐานเพื่อให้นักเรียนเตรียมตัวเข้าสู่การทำงานด้านธุรกิจบริการหรือเรียนต่อระดับปริญญาตรี

+ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขา การบริหารธุรกิจบริการโกลบอล  3.5 ปี

หลักสูตร 3 ปีครึ่ง นี้รวมช่วงฝึกปฏิบัติจริงถึง 18 สัปดาห์ ทำให้มั่นใจได้ว่าการเรียน การโรงแรม Swiss  จะทำให้ผู้เรียนจบออกไปทำงานได้จริง ไม่ใช่มีแต่ความรู้เชิงวิชาการเท่านั้น ไม่เพียงแค่ศึกษาที่่สวิตเซอร์แลนด์เท่านั้น แต่ยังได้ฝึกงาน 2 ครั้ง ครั้งละ 6 เดือน ในประเทศใดก็ได้ที่ต้องการ เพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพสำหรับงานโรงแรมและทักษะบริหารจัดการภัตตาคารระดับนานาชาติ โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนสาขาเฉพาะทางได้ดังนี้

  1. การประกอบการด้านธุรกิจบริการ (เปิดสอนที่สวิตเซอร์แลนด์และสเปน)
  2. กลยุทธ์การตลาดดิจิตอล (เปิดสอนที่สวิตเซอร์แลนด์และสเปน)
  3. การบริหารประสิทธิภาพการทำงานด้านการเงินในธุรกิจโรงแรม (เปิดสอนที่สวิตเซอร์แลนด์)
  4. การบริหารและพัฒนารีสอร์ท (เปิดสอนที่สเปน)