MBA in Global Hospitality Management

 • 2 เทอม
 • การฝึกงานในโลกแห่งความเป็นจริงหรือโครงการ Capstone
 • การสนับสนุนด้านอาชีพ
 • ทัศนศึกษาธุรกิจที่ Chicago
 • สถานที่: Switzerland


Executive MBA in Global Hospitality Management

เรียนขณะทำงาน

 • การแนะนำอย่างมืออาชีพแบบส่วนตัว
 • สัปดาห์ที่ได้ใช้ชีวิตที่สวิตเซอร์แลนด์หรือดูไบ
 • โอกาสในเครือข่าย
 • สถานที่: Switzerland


Executive Master’s in International Hotel Management

เรียนขณะทำงาน

 • 9 เดือน (ประสบการณ์ในอุตสาหกรรม +6 เดือน)
 • ออนไลน์ 100% พร้อมตัวเลือกเรียนในมหาวิทยาลัย 6 สัปดาห์
 • 6 โมดูลและโครงการที่ประยุกต์
 • การเข้าถึงเครือข่ายที่ไม่มีใครเทียบได้
 • สถานที่: สเปน


Executive Postgraduate Diploma in International Hotel Management

เรียนขณะทำงาน

 • 6 เดือน (+6 เดือนประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเสริม)
 • ออนไลน์ 100% พร้อมตัวเลือกเรียนในมหาวิทยาลัย 6 สัปดาห์
 • 4 โมดูลและโครงการที่ประยุกต์
 • ก้าวหน้าในอาชีพอย่างราบรื่น
 • สถานที่: สเปน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

Tel. 087-806-6728, 061-395-5216, 06-5239-3429
Facebook: Ekthana Services
Instagram: ekthanaservices
LINE: @ekthana
Email: info@ekthana.com