เกี่ยวกับเรา

โรงเรียน Riverbend International School คือโรงเรียนที่ช่วยเตรียมความพร้อมด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์โดยเฉพาะ หรือที่เรียกว่า STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) ห่างจากใจกลางเมือง Kansas ไปทางเหนือประมาณ 40 ไมล์ แคมปัสโรงเรียนสวยงามและกว้างขวางกว่า 400 ไร่  มีอาจารย์ดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง เราพยายามอย่างเต็มที่ที่จะส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศ ประสบความสำเร็จ และมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

 

ทัศนวิศัยและเป้าหมายของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างโรงเรียนที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและระหว่างประเทศ โดยเน้นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ เราตั้งใจที่จะมอบสิ่งแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติ และบรรยากาศการเรียนที่เน้นถึงความเชื่อมโย่งระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ นอกเหนือจากวิชาการ เรายังส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักร่วมมือกัน ภายใต้หลักสูตรการเรียนการสอนที่เข้มข้น รวมทั้งรู้จักค้นหาสิ่งใหม่ๆ ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยพัฒนาให้นักเรียนของเราเติบโตเป็นผู้นำที่ดีและประสบความสำเร็จในอนาคต

ข้อมูลทั่วไป

ก่อตั้ง: 2014

จำนวนนักเรียน: 28 คน (ปี2016-2017) และคาดว่าจะมี 50 คน (ในปี 2017-2018)

ช่วงอายุ: (รับชายหญิง) 14-18 ปี

แคมปัส: Atchison, Kansas, USA

คุณวุฒิรับรองโดย: AdvancED และ Kansas State Board of Education

เชื้อชาตินักเรียน: อเมริกันและจีน

ข้อมูลด้านวิชาการ 

จำนวนนักเรียนโดยเฉลี่ยต่อคลาส: 5 คน
ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน: อังกฤษ

หลักสูตรที่เปิดสอน:  American High School Graduation Diploma, Advanced Placement Tests  (College credit is available through Benedictine College) 

อัตราส่วนเจ้าหน้าที่ต่อนักเรียน: 1:2.5 (ปี 2016-2017 ) และ  1:5 (ปี 2017-2018 )

ภาษาต่างประเทศที่เปิดสอน: สเปน จีน

ซัมเมอร์แคมป์: เดือนมิถุนายนและกรกฏาคม