International school San Patricio Toledo
หนึ่งในโรงเรียนที่ดีที่สุดในสเปน

โรงเรียนนานาชาติ San Patricio Toledo นำเสนอสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและประเพณีกับความเป็นนานาชาติที่เป็นเอกลักษณ์ วิทยาเขตที่ปลอดภัยของเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกระดับเฟิร์สคลาสทั้งในและนอกอาคารเรียน ซึ่งนักเรียนของเราสามารถเจริญเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ

โรงเรียนประจำของเราเปิดสอนตั้งแต่อายุ 3 ถึง 18 ปีสำหรับนักเรียนไป-กลับและนักเรียนประจำอายุตั้งแต่ 12 ถึง 18 ปี International School San Patricio Toledo มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายมากมาย พร้อมเทคโนโลยีการศึกษาทันสมัย พื้นที่กีฬาที่หลากหลาย และการรักษาความปลอดภัยสูงสุด

International School San Patricio Toledo มีหลักสูตรต่อเนื่อง International Baccalaureate (IB) ในสเปน ตั้งแต่อายุ 3 ถึง 17 ปีตั้งแต่ระดับ PEP (โปรแกรมระดับประถมศึกษา) MYP (ระดับมัธยมต้น) และ PD (หลักสูต รDiploma)

International School San Patricio Toledo ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับใบรับรองที่ออกโดย University of Cambridge, Alliance Française และ Goethe Institut

International school San Patricio Toledo ยังเป็นสมาชิกที่น่าภาคภูมิใจของ Inspired ซึ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินงานในยุโรป เอเชียแปซิฟิก แอฟริกา ตะวันออกกลาง และละตินอเมริกา โดยให้ความรู้แก่นักเรียนกว่า 45,000 คนในเครือข่ายทั่วโลกที่มีโรงเรียนมากกว่า 65 แห่ง