จากนักเรียนอังกฤษสู่นักเรียนสวิส

แชมป์-ศักดิ์ทิพ ปันยารชุน นักเรียน การโรงแรมสวิส ที่กลียอง