ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นอกจากจะมีวัฒนธรรม ศาสนาและศิลปะที่น่าสนใจแล้ว อีกด้านหนึ่งที่ประเทศนี้ให้ความสนใจคือการศึกษา และโอกาสทางการศึกษาที่ในแต่ละประเทศล้วนมีการสนับสนุนที่แตกต่างกันออกไป โดยจุดเด่นของประเทศสวิตเซอร์แลนด์อย่างหนึ่งเลยก็ถือ การสนับสนุนในด้านการศึกษาด้านการบริหารและจัดการโรงแรมเป็นส่วนใหญ่ โดยประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นที่ตั้งของ โรงเรียนสอนการโรงแรมกลียง (Glion Institute of Higher Education) (เพิ่มเติม…)