โรงเรียน Lyceum Alpinum Zuoz ให้การศึกษาแก่นักเรียนอย่างรอบด้าน ส่งเสริมทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์ และร่างกายให้สมดุล มีหลักการสอนอยู่บนพื้นฐานของความเคารพต่อประเพณี ผสมผสานกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ พร้อมทั้งให้ความสำคัญต่อความเคารพซึ่งกันและกัน ความอดทน ความมุ่งมั่น และการเรียนรู้ในระยะยาว ควบคู่ไปกับทัศนคติที่เปิดอย่างกว้างขวาง

Lyceum Alpinum Zuoz ก่อตั้งมาแต่ปี 1904 ตั้งอยู่ในแนวเทือกเขาแอลป์ใกล้กับ St.Moritz ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในพื้นที่กว้างขวาง พร้อมสนามกีฬาของตัวโรงเรียนเองที่สามารถมองเห็นหมู่บ้านอัลไพน์ที่ Zuoz ได้ มีนักเรียนประจำ 200 คน และไม่ประจำ 100 คน อายุตั้งแต่ 12-18 ปี กว่า 30 เชื้อชาติที่เตรียมพร้อมสำหรับการสอบเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา

โปรแกรม 3 หลักสูตร

1. หลักสูตร ภาษาอังกฤษ

International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) โปรแกรมสำหรับนักเรียนที่มีความรู้ด้านวิชาการด้วยจิตใจที่เปิดกว้าง ความต้องการความรู้ และความสามารถในการศึกษาด้วยตนเอง หลักสูตร IB Diploma เป็นหลักสูตร 2 ปี ที่มุ่งเน้นให้ความรู้และพัฒนานักเรียนในลักษณะรวมๆ

International Baccalaureate Career-Related Programme (IBCP) เป็นโปรแกรมการศึกษานานาชาติที่เป็นนวัตกรรมสำหรับนักเรียนอายุ 16-19 ปี มีการผสมผสานระหว่างวิชาการและการพัฒนาส่วนบุคคล มีการสอนเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม การตัดสินใจ การแก้ปัญหาและการสื่อสาร

2. หลักสูตร ภาษาเยอรมัน

Swiss Matura (in combination with the German Abitur) โปรแกรมนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนเข้าสู่มหาวิทยาลัยสวิสโดยไม่ต้องสอบเข้า นักเรียนได้เตรียมตัวสำหรับการสอบ Matura มา 4-6 ปี และสำหรับ German Abitur นอกจากนี้นักเรียน Matura ยังมีโอกาสได้สอบเข้าโรงเรียนมัธยมเยอรมัน การสอบจะเกิดขึ้นภายใต้กระทรวงการศึกษาธิการและ โรงเรียน Bundesland Baden-Württemberg

3. หลักสูตร Bilingual

ที่ Lyceum Alpinum Zuoz นอกเหนือจาก Matura ที่เป็นภาษาเยอรมันแล้ว ยังมีโปรแกรม 2 ภาษาที่แบ่งเป็น “ภาษาเยอรมันและภาษาอังกฤษ” กับ “ภาษาอิตาลีและภาษาเยอรมัน”

ปรแกรม Summer Camp 2 สัปดาห์

ช่วงอายุ: 10-15 ปี

ช่วงเวลาในปี 2020
แคมป์ 1 : วันที่ 28 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม
แคมป์ 2 : วันที่ 12 กรกฎาคม – 24 กรกฎาคม
แคมป์ 3 : วันที่ 26 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม

สามารถเลือกได้ 3 ภาษา: อังกฤษ, ฝรั่งเศส และเยอรมัน


มีทั้งหมด 5 โปรแกรมด้วยกัน

1. Sports
2. Film acting
💵 ราคา 4,500 สวิตฟรังก์ (ประมาณ 144,000 บาท)

3. Golf
4. Digital Skills
5. Football
💵 ราคา 4,900 สวิตฟรังก์ (ประมาณ 156,000 บาท)

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.lyceum-alpinum.ch/en/

หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
📲โทร. 02-106-2541-2, 081-9208882
Facebook: Ekthana Education Services
Instagram: ekthanaeducation
LINE: @ekthana https://line.me/R/ti/p/%40ekthana
Email: info@ekthana.com // www.ekthana.com