เรียนประถม-มัธยม ที่โรงเรียนในสวิตเซอร์แลนด์ดีอย่างไร

แน่นอนว่าพ่อแม่ทุกคนต้องการมอบการศึกษาที่ดีที่สุดให้ลูก สวิตเซอร์แลนด์อาจเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่พ่อแม่หลายคนนึกถึง เพราะขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษายอดเยี่ยม เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ นอกจากระบบการศึกษาแล้ว ยังเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านนวัตกรรมที่ทันสมัย คุณภาพชีวิต และความปลอดภัย  กล่าวได้ว่าสวิตเซอร์แลนด์มีครบทุกปัจจัยที่พ่อแม่มักคำนึงถึงเวลาส่งลูกไปศึกษาต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงการศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ หลายคนเข้าใจว่าค่าเรียนและค่าครองชีพคงสูงมาก ทำให้ต้องมองตัวเลือกประเทศอื่นที่รองลงมา แต่ในความเป็นจริงแล้ว มีโรงเรียนที่สวิตเซอร์แลนด์ ทั้งของรัฐบาล  คริสต์และเอกชนกว่า 100 แห่ง ที่ค่าเรียนอยู่ในระดับเดียวกับอังกฤษ ออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ แต่มีมาตรฐานการศึกษาที่สูงตามแบบฉบับสวิส มั่นใจได้ว่าลูกจะได้รับการศึกษาที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการศึกษาและอยู่อาศัยอย่างแน่นอน

Das Hochalpine Institut Ftan (HIF) im Engadin war von 2004 bis 2015 auch eine Swiss Olympic Sport School.

Direct Entry เข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสวิสโดยไม่ต้องสอบเข้า

หากเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนของสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรตามระบบสวิส ซึ่งเรียกว่า Swiss Matura – Maturity Diploma ซึ่งสามารถใช้ยื่นสมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสวิตเซอร์แลนด์ 12 แห่งได้โดยไม่ต้องผ่านการสอบเข้าใดๆ รายชื่อมหาวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง มีดังนี้

1.University of Basel

2.University of Bern

3.University of Fribourg

4.University of Geneva

5.University of Neuchâtel

6.University of Lausanne

7.University of Lucerne

8.University of Lugano

9.University of St. Gallen (HSG)

10.University of Zurich

11.Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPFL)

12.Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH)

คุณภาพการศึกษาสูง แต่จ่ายน้อยกว่า

ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น การศึกษาต่อในระดับประถมและมัธยมศึกษาในโรงเรียนของเรา ไม่ว่าจะของรัฐบาลหรือเอกชนมีคุณภาพการศึกษาสูงตามมาตรฐานของสวิตเซอร์แลนด์  แต่ค่าเรียนและค่าใช้จ่ายพอๆอยู่ในระดับเดียวกับการไปศึกษาต่อที่อังกฤษ ออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ โดยค่าเรียนของโรงเรียนสวิตเซอร์แลนด์จะแตกต่างกันตามเมืองที่เลือกไปศึกษา เรามี 3 ทางเลือก ดังนี้

1.ไม่สามารถเลือกเมืองเองได้ แต่ให้เราเลือกเมืองที่เหมาะสมกับลูกของคุณ (ทางเลือกนี้จะถูกกว่าทางเลือกที่ 2 และ 3)

  • มัธยมศึกษาตอนปลายเริ่มวันที่ 3 หรือ 10 กันยายน 2018 (38 สัปดาห์ เริ่ม กันยายน 2018 ถึง มิถุนายน 2019)
  • สามารถเลือกได้ระหว่าง Host Family กับ หอพักโรงเรียน (ห้องคู่ หรือ ห้องสามคน)
  • ค่าใช้จ่ายรวม ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก อาหารเช้าและเย็นสำหรับวันธรรมดา อาหารสามมื้อสำหรับวันหยุด ค่าบริการรับส่งจากสนามบินซูริค เจนีวา ลูกาโน และมิลาน ค่าหนังสือเรียน ค่ารถโรงเรียน (หากมีให้บริการ) ค่าประกัน ค่าบัตรประจำตัวนักเรียน ค่าผู้ดูแลนักเรียน ค่าทำความสะอาดเสื้อผ้า

2.สามารถเลือกเมืองเองได้ ยกเว้น เจนีวาและซูริค

  • มัธยมศึกษาตอนปลายเริ่มวันที่ 3 หรือ 10 กันยายน 2018 (38 สัปดาห์ เริ่ม กันยายน 2018 ถึง มิถุนายน 2019)
  • สามารถเลือกได้ระหว่าง Host Family กับ หอพักโรงเรียน (ห้องคู่ หรือ ห้องสามคน)
  • ค่าใช้จ่ายรวม ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก อาหารเช้าและเย็นสำหรับวันธรรมดา อาหารสามมื้อสำหรับวันหยุด ค่าบริการรับส่งจากสนามบินซูริค เจนีวา ลูกาโน และมิลาน ค่าหนังสือเรียน ค่ารถโรงเรียน (หากมีให้บริการ) ค่าประกัน ค่าบัตรประจำตัวนักเรียน ค่าผู้ดูแลนักเรียน ค่าทำความสะอาดเสื้อผ้า

3.เลือกเจนีวาหรือซูริค

  • มัธยมศึกษาตอนปลายเริ่มวันที่ 3 หรือ 10 กันยายน 2018 (38 สัปดาห์ เริ่ม กันยายน 2018 ถึง มิถุนายน 2019)
  • สามารถเลือกได้ระหว่าง Host Family กับ หอพักโรงเรียน (ห้องคู่ หรือ ห้องสามคน)
  • ค่าใช้จ่ายรวม ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก อาหารเช้าและเย็นสำหรับวันธรรมดา อาหารสามมื้อสำหรับวันหยุด ค่าบริการรับส่งจากสนามบินซูริค เจนีวา ลูกาโน และมิลาน ค่าหนังสือเรียน ค่ารถโรงเรียน (หากมีให้บริการ) ค่าประกัน ค่าบัตรประจำตัวนักเรียน ค่าผู้ดูแลนักเรียน ค่าทำความสะอาดเสื้อผ้า

เพิ่มโอกาสทางภาษา

ในยุคปัจจุบันที่ต่อให้มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองอาจไม่เพียงพอ  จำเป็นต้องมีภาษาที่สามหรือสี่เพิ่มเติม การเรียนต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นประเทศที่มีมีความหลากหลายทางภาษา แต่ละพื้นที่ใช้ภาษาที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศส เยอรมัน หรืออิตาเลียน ทำให้นักเรียนมีโอกาสทางภาษามากขึ้น โรงเรียนของเรากว่า 100 แห่งตั้งอยู่ทั่วประเทศซึ่งครอบคลุมทุกรัฐทุกภาษา สามารถเลือกโรงเรียนที่สอนภาษาที่สนใจเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอนได้ หากไม่มีพื้นฐานมาก่อนสามารถเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน หลักสูตรภาษาเลือกได้ระหว่าง 3 ถึง 6 เดือน โดยขึ้นอยู่กับระดับภาษาของนักเรียน โดยเปิดเรียนวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2018 ถึง 30 กรกฎาคม 2018
โปรแกรมเรียนภาษารวม ค่าเรียนภาษา ค่าที่พักกับ Host Family ชาวสวิส ค่าอาหารเช้าและอาหารเย็นสำหรับธรรมดาและอาหารสามมื้อสำหรับวันหยุด ค่าหนังสือเรียน ค่าประกัน ค่าผู้ดูแลนักเรียน และค่าซักทำความสะอาดเสื้อผ้า

ปีการศึกษา 2018/2019 รับสมัครแล้ววันนี้

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Ekthana Education Services ตัวแทนอย่างเป็นทางการในประเทศไทย 

โทร. 02 106 2541-2 //  LINE: @ekthana (https://line.me/R/ti/p/%40ekthana) // info@ekthana.com  //  www.ekthana.com

 

ขอบคุณภาพจาก swiss-image.ch