Switzerland ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทำไมถึงติดอันดับต้นๆของโลก

เมืองหนึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่มีชื่อว่า เมืองซูริก หรือเมืองซือริช (Zurich) เป็นประเทศที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม อีกทั้ง ยังเป็นศูนย์กลางการโรงแรมแล...

Read More+

Switzerland อาหารประจำชาติของสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland)

สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ได้รวบรวมเอาวัฒนธรรม ของประเทศเพื่อนบ้านไว้หลากหลายเลยทีเดียว ทำให้อาหารการกินของที่นี่ ได้รับอิทธิพลจากประเทศอื่นๆเป็นอย่า...

Read More+

กลียง บริหารธุรกิจบริการ

กลียง สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา (เดิมคือ Glion Hotel School) เป็นอยู่ใน ๒ อันดับแรกของโลกในระหว่างสถาบันบริหารธุรกิจการบริการ ชั้นนำด้วยกัน เปิดสอน...

Read More+

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ทุกประเทศย่อมมีสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้เดินทางท่องเที่ยวที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับลักษณะทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศนั้น ๆ เช่นเดียวกันในประเทศสวิตเซ...

Read More+

บรรยากาศโรงเรียนการโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นอกจากจะมีวัฒนธรรม ศาสนาและศิลปะที่น่าสนใจแล้ว อีกด้านหนึ่งที่ประเทศนี้ให้ความสนใจคือการศึกษา และโอกาสทางการศึกษาที่ในแต่ละประเทศล...

Read More+

สวิตเซอร์แลนด์เมืองที่ได้ชื่อว่าโรแมนติกที่สุดในโลก

สำหรับใครก็ตามที่กำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์วันนี้ทีมงาน เอกธนา ได้นำข้อมูลที่เกี่ยวกับประเทศนี้ให้ได้มาศึกษากันครับ เพื่อประกอบกับก...

Read More+

เรียนการโรงแรมที่สวิต ที่ได้รับการรับรองจาก ก.พ.

“เอกธนา” ตัวแทนสถาบันสอนการโรงแรมในสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย พร้อม 2 พันธมิตร สถาบันการศึกษาชั้นสูง กลียอง และโรงเรียนการโรงแรมนานาชาติ เลส์ โรชส์...

Read More+
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14