โรงเรียน แห่ง กีฬา, การท่องเที่ยว และ กิจกรรมนอกสถานที่

UCLAN ตั้งอยู่ใน  Lanchashire เมืองที่มีทิวทัศน์อันงดงามทางตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษ

UCLAN ถูกจัดอันดับให้เป็น  มหาวิทยาลัยที่ทันสมัยที่สุดใน สหราชอาณาจักร  ที่นี่มีคอร์สการเรียนการสอน ถึง 650 คอร์ส ในระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท  ทั้งนี้ UCLAN มีหลักสูตรที่มีชื่อเสียงซึ่งเด็กไทยให้ความสนใจ คือ แฟชั่น, อีเว้นท์ แนเนจเม้นท์ และ ธุรกิจการบริการระดับนานาชาติ