ทุนการศึกษา 25% หลักสูตรระยะสั้น French Pastry Arts Diploma
จากสถาบันชั้นนำด้านศิลปะการประกอบอาหารและการทำขนมสไตล์ฝรั่งเศส Ecole Ducasse

ทุนการศึกษา 25% สำหรับผู้ที่สมัครหลักสูตรระยะสั้นด้านการทำขนมสไตล์ฝรั่งเศส French Pastry Arts Diploma ที่ Ecole Ducasse ในปีนี้

Ecole Ducasse สถาบันชั้นนำด้านศิลปะการประกอบอาหารและการทำขนมสไตล์ฝรั่งเศส ก่อตั้งขึ้นในปี 2542 เป็นสถาบันชั้นนำด้านศิลปะการทำอาหารและทำขนมที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก การแบ่งปันทักษะความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของเชฟ Alain Ducasse ถือเป็นความยอดเยี่ยมในการเรียนรู้

รายละเอียด:

  • ระยะเวลาในการเรียน: 9 พฤศจิกายน 2563 – 23 เมษายน 2564 (ตามด้วยการฝึกงาน 2 เดือน สิ้นสุดวันที่ 20 มิถุนายน 2564)
  • ค่าใช้จ่ายก่อนหักทุนที่วิทยาเขต École Nationale Supérieure de Pâtisserie(ENSP): € 26’390 (ประมาณ 971,800 บาท
  • ค่าใช้จ่ายก่อนหักทุนที่วิทยาเขต Paris Campus: € 27’990 (ประมาณ 1,030,700 บาท)
    **ค่าใช้จ่ายรวม ค่าเล่าเรียน ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม เฉพาะที่วิทยาเขต Paris Campus เท่านั้น อุปกรณ์การเรียนรู้ และค่าธรรมเนียมการสมัคร
  • อายุขั้นต่ำ: 18 ปี
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • ข้อกำหนดภาษาอังกฤษ: IELTS 4.5 หรือเทียบเท่า (สามารถยื่นสมัครได้หากมีการรับรองจากที่ปรึกษาว่านักเรียนมีความเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และจะมีการประเมินขั้นสุดท้ายในระหว่างการสัมภาษณ์)

โหลดใบสมัครได้ที่


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel. 087-806-6728, 092-261-7108, 081-920-8882
Facebook: Ekthana Education Services
Instagram: ekthanaeducation
LINE: @ekthana
Email: info@ekthana.com