เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาโรงเรียน Glion และโรงเรียน Les Roches สองโรงเรียนบริหารการโรงแรมชื่อดังระดับโลกจากประเทศ Switzerland ร่วมกับบริษัท เอกธนา เอ็ดยูเคชั่น เซอร์วิสเซส ได้จัดงาน Global Leadership Careers Workshop 2019 ณ โรงแรม Rosewood Yangon ที่ประเทศพม่า ซึ่งได้เชิญนักเรียนจากประเทศพม่ามาเข้าร่วมเวิร์คช็อปหนึ่งวันเต็ม โดยเริ่มลงทะเบียนกันตั้งแต่ 8 โมงครึ่งในเช้าวันเสาร์

เริ่มต้นช่วงแรกด้วยการกล่าวต้อนรับ และให้ความรู้เกี่ยวกับสายอาชีพในธุรกิจ Hospitality รวมถึงโอกาสในการเติบโตในสายงานต่างๆในยุคปัจจุบัน จากนั้นเข้าสู่ช่วงกิจกรรม Business Model Canvas โดยน้องๆจะได้จับกลุ่มกันทำงานเป็นทิมเวิร์ค และมีโอกาสออกมานำเสนอผลงานหน้าห้อง เพื่อเป็นการฝึกการบริหารเวลาตามกฎกติกาที่กำหนด รวมถึงฝึกความกล้าแสดงออกและการพูดในที่สาธารณะ

หลังจากเสร็จกิจกรรมในช่วงเช้า จะเป็นการพักรับประทานอาหารกลางวัน โดยน้องๆจะได้สัมผัสกับประสบการณ์การรับประทานอาหารจากโรงแรม Rosewood Yangon จากนั้นช่วงบ่าย จะเป็นการเริ่มต้นด้วยกิจกรรมเกี่ยวกับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการตลาด การคิดราคา หรือแนวคิดสินค้า เป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆได้ระดมความคิดและได้ลองทำขนมกันอย่างเต็มที่

หลักจากกิจกรรมต่างๆของน้องๆ จะเป็นการให้น้องๆออกมานำเสนอผลงานหน้าห้อง พร้อมกับเปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้โหวตผลงานที่เข้าตากรรมการมากที่สุด

ช่วงสุดท้ายของงานดำเนินมาถึง เป็นช่วงมอบรางวัลให้กับน้องๆที่มีความสามารถโดดเด่นซึ่งจะเป็นรางวัล Afternoon tea for two ตามด้วย Dinner for two, Lunch for two และ One Night Experience with Breakfast for Two Persons ที่โรงแรม Waldorf Astoria Bangkok ตามลำดับ