พบกับ Dr. Dimitrios Diamantis คณบดีฝ่ายวิชาการที่ Les Roches Global Hospitality Education ซึ่งจะมาแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมและเจาะลึกถึงการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมและการปรับตัว

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 | เวลา 18.00 น.

สถานที่: ออฟฟิศ Ekthana Services ตึก Gaysorn Tower ชั้น 26

ลงทะเบียน: Click here

ด้วยประสบการณ์การวิจัยและการสอนด้านการโรงแรมกว่า 20 ปี Dr. Dimitrios Diamantis มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านความยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การจัดการจุดหมายปลายทาง และการสร้างแบรนด์ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม

โดยก่อนหน้านี้ Dr. Dimitrios เคยเป็นอาจารย์รับเชิญที่ KDU University College (มาเลเซีย), Institut Paul Bocuse (ฝรั่งเศส) และ HTW Chur (สวิตเซอร์แลนด์) รวมถึงทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายนอกให้กับมหาวิทยาลัยใน UK หลายแห่ง และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จาก Bournemouth University


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

Tel. 087-806-6728, 061-395-5216, 06-5239-3429
Facebook: Ekthana Services
Instagram: ekthanaservices
LINE: @ekthana
Email: info@ekthana.com