Information Session on Les Roches Executive MBA

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 | เวลา 20:00 – 21:00 .

ลงทะเบียน: Click

พบกับผู้บริหารด้านวิชาการ Dr Dimitrios Diamantis และ ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท Frank Gueuning ในการสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ ร่วมรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาโทด้านการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมระดับโลกที่ Les Roches

Les Roches MBA ที่มีชื่อเสียงระดับโลกได้เปิดสอนแล้วในรูปแบบที่สามารถยืดหยุ่นได้ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถศึกษาและทำหน้าที่ของคุณไปด้วยกันได้โดยไม่ทำให้อาชีพของคุณหยุดชะงัก

Executive MBA เปิดกว้างสำหรับทั้งมืออาชีพและสายงานที่หลากหลาย พร้อมทั้งการอยู่อาศัยในสวิตเซอร์แลนด์และดูไบสองสัปดาห์ และยังมีโอกาสในการสร้างเครือข่ายอย่างกว้างขวาง

นอกจากนี้คุณยังมีโอกาสที่จะถามคำถามเกี่ยวกับหลักสูตรและการประกอบอาชีพที่มีศักยภาพในอนาคต

สัมมนาออนไลน์จัดโดยรองผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Shini Lim


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

Tel. 087-806-6728, 061-395-5216, 06-5239-3429
Facebook: Ekthana Services
Instagram: ekthanaservices
LINE: @ekthana
Email: info@ekthana.com