พบกับโรงเรียนนานาชาติ St. George’s International School

จากริมทะเลสาบมองท์เธรอซ์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

พร้อมสิทธิประโยชน์พิเศษที่จะมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม

 • วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564
 • เวลา: 13:00 – 17:00 น.
 • ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom
 • ลงทะเบียนได้ที่: https://bit.ly/3g5UlFx

ทำไมจึงเป็นโอกาสอันดียิ่งที่จะได้พบกับโรงเรียนนานาชาติ St. George’s และร่วมสนทนาโดยตรง

 • เป็นการสนทนาสัมภาษณ์ออนไลน์ครั้งแรกกับโรงเรียน St. George’s
 • จำกัด 30 ท่านเท่านั้นที่จะได้ร่วมการสัมภาษณ์สุดพิเศษนี้
 • โอกาสรับสิทธิ์ Summer camp ฟรี 2 ทุน
 • โอกาสรับทุนการศึกษา 25% จำนวน 2 ทุน
 • รับทราบเรื่องราวต่าง ๆ และการใช้ชีวิตในโรงเรียน St. George’s ว่าเป็นอย่างไร
 • โอกาสที่จะได้พบกับตัวแทนโรงเรียนของ St. George’s โดยตรง

รายละเอียดสิทธิประโยชน์ที่จะมอบให้

 • Summer Camps ฟรี 2 ทุน ปี 2564 ระยะเวลา 2 สัปดาห์สำหรับนักเรียนประจำ ช่วงเวลาที่ 1 (5 – 17 กรกฎาคม 2564) หรือช่วงเวลาที่ 2 (19 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2564) หากนักเรียนไม่สามารถเข้าร่วม Summer Camp 2564 ได้ สามารถเปลี่ยนเป็นทุนทดลองเรียนฟรี 2 สัปดาห์กับนักเรียนของโรงเรียน ซึ่งรวมอาหารและที่พักพร้อม *อายุนักเรียนประจำในการเข้าร่วม Summer Camp อย่างต่ำคือ 8 ปี *อายุในการเข้าศึกษาเป็นนักเรียนประจำอย่างต่ำคือ 11 ปี

**รวม: ประกันอุบัติเหตุ กิจกรรม บทเรียน ที่พัก และมื้ออาหาร
***ไม่รวม: ตั๋วเครื่องบิน รถรับส่งไป-กลับสนามบิน (ซึ่งทางโรงเรียนจัดหาให้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) ประกันสุขภาพ ทั้งหมดนี้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวของครอบครัว

 • ทุนการศึกษา 25% สำหรับปีการศึกษา 2564-2565 มอบให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น วิชาการ กีฬา หรือศิลปะการแสดง ทุนการศึกษานี้ใช้ได้สำหรับปีการศึกษา 2564-2565 เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel. 06-5942-1126
Facebook: Ekthana Education Services
Instagram: ekthanaeducation
LINE: @ekthana
Email: info@ekthana.com