มุ่งสู่โลกการศึกษาในอิตาลี

=== ภาพรวม ===

ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปีและสาขากว่า 90 แห่งทั่วอิตาลี  เชปูริเริ่มการศึกษาระดับมหาวิยาลัยและมอบบริการด้าน“การศึกษาในอิตาลี (Study in Italy)”  ให้แก่นักเรียนนักศึกษาต่างชาติเพื่อให้พวกเขาสำเร็จการศึกษาสมตามเป้าหมายด้วยผลลัพธ์การเรียนอันเป็นเลิศ

=== ทำเลที่ตั้ง ===

เชปูมีสาขาตั้งอยู่ทุกๆเมืองใหญ่ทั่วอิตาลี (มากกว่า 90 แห่งทั่วประเทศอิตาลี)

=== โปรแกรมดูแลนักศึกษา ===

โปรแกรมที่จะรับประกันการช่วยเหลือและดูแลด้านการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาทั้งทางด้านการเรียนภาษาอิตาลีไปจนถึงวิชาเฉพาะทางที่ได้เลือกไว้ในมหาวิทยาลัยเชปูยังช่วยในการเตรียมตัวและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการเข้าเรียนในหลักสูตรและมหาวิทยาลัยต่างๆที่จำกัดจำนวนผู้เข้าศึกษา

เชปูช่วยเหลือดำเนินการเรื่องระเบียบและขั้นตอนในด้านต่างๆ

เชปูพร้อมช่วยเหลือระเบียบการขั้นตอนยุ่งยากต่างๆในการอยู่อาศัยในอิตาลีไม่ว่าจะเป็น

–  ใบอนุญาตการอยู่อาศัย (สำหรับคนที่ไม่ได้มาจากประเทศในอียู [for non-EU citizens])

–  เอกสารเรื่องการดูแลสุขภาพ

–  ระเบียบเพื่อได้รับรองด้านคุณสมบัติ

–  ขั้นตอนการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

–  มอบคำแนะนำในการเลือกหลักสูตรการศึกษาและวางแผนการเรียน

–  ช่วยในเรื่องระเบียบขั้นตอนเอกสารอื่นๆอาทิค่าเล่าเรียนในมหาวิทยาลัย, การลงทะเบียนเรียนเป็นต้น

เชปูช่วยเหลือการจัดหาที่พักและการเดินทาง

เชปูพร้อมช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาจากต่างชาติตั้งแต่การหาที่พักอาศัยที่เหมาะสมไปจนถึงการช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวในการใช้ชีวิตในอิตาลี

–  ช่วยเหลือการหาที่พักอาศัยที่เหมาะสม

–  ต้อนรับและรับนักเรียนนักศึกษาเมื่อเดินทางถึงประเทศอิตาลี

–  พาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยที่นักเรียนนักศึกษาได้เลือกไว้

–  ให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆอาทิการเดินทาง, ร้านอาหาร, ศูนย์กีฬาและกิจกรรมพักผ่อนในสถานที่ต่างๆเป็นต้น

–  ช่วยเหลือการใช้การ์ดโทรศัพท์และอินเตอร์เนต

การช่วยเหลือด้านการศึกษา

เชปูมีติวเตอร์ที่คอยช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาด้านการเรียนภาษาอิตาเลียนและยังคอยช่วยเหลือดูแลตลอดเส้นทางการศึกษาของนักเรียนนักศึกษา  ติวเตอร์ของเชปูมีความเชี่ยวชาญในเทคนิคการเรียนการสอนซึ่งจะมอบคำแนะนำให้กับนักเรียนนักศึกษาในด้านต่างๆอาทิ

–  การเรียนภาษาอิตาเลียน

–  การเลือกมหาวิทยาลัยและหลักสูตรการศึกษาในระดับต่างๆ

–  การเตรียมตัวสอบเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย

–  ช่วยจัดการแผนการศึกษา

–  คอยดูแลและประเมินพัฒนาการของนักเรียนนักศึกษาให้แก่ผู้ปกครองทุกเดือน

–  คอยช่วยเหลือเพิ่มเติมในด้านวิชาที่เรียนในมหาวิทยาลัย

=== ประเภทโปรแกรมการช่วยเหลือ ===

1) โปรแกรมการช่วยเหลือระดับพื้นฐาน

–  ช่วยเหลือด้านระเบียบการและเอกสารต่างๆ

–  ช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่และการเดินทาง

–  หลักสูตรเรียนเป็นกลุ่มสำหรับภาษาอิตาเลียน (2 ครั้งต่อสัปดาห์เป็นเวลา 2 เดือน)

–  ติวเตอร์เฉพาะตัว 1 ครั้งต่อเดือน

2)  โปรแกรมการช่วยเหลือ ระดับปานกลาง

–  ช่วยเหลือด้านระเบียบการและเอกสารต่างๆ

–  ช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่และการเดินทาง

–  หลักสูตรเรียนเป็นกลุ่มสำหรับภาษาอิตาเลียน (2 ครั้งต่อสัปดาห์เป็นเวลา 2 เดือน)

–  ติวเตอร์เฉพาะตัว 2 ครั้งต่อเดือน

3)  โปรแกรมการช่วยเหลือ ระดับสูง

–  ช่วยเหลือด้านระเบียบการและเอกสารต่างๆ

–  ช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่และการเดินทาง

–  หลักสูตรเรียนเป็นกลุ่มสำหรับภาษาอิตาเลียน (2 ครั้งต่อสัปดาห์เป็นเวลา 2 เดือน)

–  ติวเตอร์เฉพาะตัว 4 ครั้งต่อเดือน

–  รับประกันการผ่านคัดเลือกในกรณีที่นักเรียนสอบไม่ผ่านนักเรียนจะได้รับการเตรียมตัวอีกรอบโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

4)  โปรแกรมการช่วยเหลือ ระดับพิเศษ

–  ช่วยเหลือด้านระเบียบการและเอกสารต่างๆ

–  ช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่และการเดินทาง

–  หลักสูตรเรียนเป็นกลุ่มสำหรับภาษาอิตาเลียน (2 ครั้งต่อสัปดาห์เป็นเวลา 2 เดือน)

–  ติวเตอร์เฉพาะตัว 8 ครั้งต่อเดือน

–  รับประกันการผ่านคัดเลือกในกรณีที่นักเรียนสอบไม่ผ่านนักเรียนจะได้รับการเตรียมตัวอีกรอบโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

5) หลักสูตรแบบเร่งรัดพร้อมการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

–  ช่วยเหลือด้านระเบียบการและเอกสารต่างๆ

–  ช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่และการเดินทาง

–  หลักสูตรเรียนตัวต่อตัวสำหรับภาษาอิตาเลียน (2 ครั้งต่อสัปดาห์เป็นเวลา 3 เดือน)

–  ติวเตอร์ส่วนตัวกับข้อสอบเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเป็นเวลา 40 ชั่วโมง

===ตารางสรุป===