=== โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (Second grade secondary school) ===

=== การศึกษาระดับมัธยมศึกษาพร้อมประกาศนียบัตร ในอิตาลี===

การศึกษาในอิตาลีโดยเชปูเตรียมพร้อมและช่วยเหลือนักเรียนตั้งแต่ขั้นตอนการสอบคัดเลือกไปจนถึงสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

ปี 1

A: แนะนำด้านการสอบสัมภาษณ์เพื่อช่วยนักเรียนในการเลือกโรงเรียนมัธยมประเภทต่างๆ (ดนตรีคลาสสิก, วิทยาศาสตร์, ศิลปะ, การศึกษาด้านสังคมและจิตวิทยา, อุตสาหกรรม, บัญชี, การทำสำรวจ, ดนตรีและการขับร้อง, ภาษาศาสตร์)

B: นักเรียนเดินทางและเข้าพักอาศัยในอิตาลี

C: ลงทะเบียนปี 1 ในระดับโรงเรียนมัธยม, หลักสูตรเร่งรัดภาษาอิตาลี, ประเมินระดับความรู้และความพร้อมสำหรับการสอบคัดเลือกเข้าสู่ชั้นปี 3 (ในขั้นตอนนี้นักเรียนสามารถจบ 2 ปีการศึกษาโดยใช้เวลาเพียง 1 ปี  ดังนั้นนักเรียนสามารถข้ามชั้นเรียนเมื่อจบปีที่ 1 และไปเริ่มชั้นเรียนปีที่ 3 ได้เลย)

 

ปี 2

D: รับรองการเข้าเรียนในชั้นปีที่ 3

ปี 3

E: เข้าเรียนในชั้นปีที่ 4

ปี 4

F: เข้าเรียนในชั้นปีที่ 5 และปีสุดท้ายของระดับมัธยมปลาย

G: สอบระดับทั่วประเทศและรับประกาศนียบัตร

เมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตรนี้แล้วนักเรียนพร้อมที่จะเข้าสู่โลกการทำงานหรือสมัครเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศอิตาลีหรือสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วโลก

 

=== ที่พักความเป็นอยู่ ===

นักเรียนจะได้พักอาศัยกับครอบครัว (แฟมมิลี่) ที่ได้รับคัดเลือกแล้ว  นักเรียนจะได้เรียนรู้และประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นนับเป็นทางเลือกในการหาที่พักอาศัยที่ลงตัวซึ่งนักเรียนยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมอิตาเลียนได้อย่างใกล้ชิดและยังได้พัฒนาภาษาได้อย่างดีเยี่ยมนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกพักอาศัยในที่พักอาศัยของโรงเรียนหรือพักอาศัยในโรงเรียนประจำ

=== ติวเตอร์ของเชปู ===

นักเรียนแต่ละคนจะได้รับการดูแลในเรื่องการเรียนวิชาต่างๆในช่วงเที่ยงของทุกวันโดยติวเตอร์

ติวเตอร์คืออาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมจะมอบความช่วยเหลือด้านวิชาการอย่างเต็มที่ซึ่งเสมือนผู้ปกครองที่คอยแนะนำนักเรียนในด้านต่างๆนอกจากนี้ในแต่ละเดือนติวเตอร์ยังคอยรายงานผลการศึกษา, พฤติกรรม, และชีวิตความเป็นอยู่ให้กับครอบครัวของนักเรียนอีกด้วย