Summer Camps at College du Leman

  • 24/07/2016 – 06/08/2016
  • 07/08/2016 – 20/08/2016
  • 1 ช่วงคือ 2 สัปดาห์ แต่สามารถเพิ่มเป็น 3-5 สัปดาห์ได้

สามารถเลือกได้ดังนี้

+Genius Options

ทดลองทำในสิ่งที่หาไม่ได้ในห้องเรียน

English and French :  คณาจารย์และทีมงานมากประสบการณ์พร้อมช่วยนักเรียนพัฒนาทักษะภาษา ไม่ว่านักเรียนจะมีความรู้พื้นฐานในระดับใดก็ตาม นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกหัดใช้ภาษาจริงผ่านทางกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆนอกห้องเรียนอีกด้วย
Political Sciences: จัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในรูปแบบต่างๆ  พร้อมเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองระหว่างประเทศ และเยี่ยมชม  United Nations. (เปิดรับนักเรียนอายุ 12 ขึ้นไป)
CSI Laboratory: ค้นหาความพิศวงของวิทยาศาสตร์ในรูปแบบการเรียนการสอนที่สนุกสนาน โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้วิธีปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายที่ใช้กันในห้องแล็บในปัจจุบัน เพื่อสอบสวนหาความจริงและคลีคลายคดีที่ได้รับมอบหมายในช่วงท้ายของสัปดาห์
Robotics:  คอร์สที่เปิดสำหรับผู้มองหาความเป็นไปได้ของโลกใบนี้ โดยใช้อุปกรณ์สร้างหุ่นยนตร์ของ NXT Lego Mindstorm  เพื่อฝึกคิด คำนวณ เรียนรู้หลักการและโปรแกรมในการสร้างสิ่งต่างๆ
Computer Programing: ดูแลภายใต้ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรมโดยเฉพาะ เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโค้ด การสร้างแอพลิเคชั่น พัฒนาซอฟท์แวร์ ออกแบบเว็บไซต์ เป็นต้น

+Action Options

ขยับตัว และสนุกไปกับมัน

Be a Star : Choose between dance or drama and show the camp you’re a star after following dance and choreography classes or learning about performance, public speaking and voice projection!
Technology: For those who are digitally minded, welcome to a creative adventure using 21st century tools such as video making and educational stimulating games to improve your decision making!
Picasso: Take your interest and skills to a whole new level by learning to paint in different styles, creating handmade objects and visiting famous museums.
Olympic: Seize the opportunity to practice and develop your skills in our state of the art buildings as well outside on our 8 hectare campus. Enjoy football, basketball, volleyball, swimming and many more activities.
Lake Geneva: With Lake Geneva on our doorstep, spend your time on the lake trying out a wonderful range of adrenaline filled activities, such as water skiing, paddle boarding, kayaking and sailing.

+Premium Options

Passion to develop further

Circus: If clowning around is what you like, we’ve got just the ticket for you – an opportunity to learn circus tricks, practice and develop your acrobatics in a circus tent on our beautiful campus.
Tennis: Take your tennis skills to a new level with the best instructors coaching you on your serves and technique.
Golf: The Geneva Country Club offers the ideal location to practice your drives and putts. Professional instructors cater to you based on your level all while enjoying a view of the lake.
Sailing: Under the guidance of professional instructors, you will learn the lingo and the knots and will be taking what you’ve learned out there on the lake!
Water Skiing: This activity is a great opportunity for you to fully improve your water skiing skills with our professional instructors who will show you how on Lake Geneva.
Horse Riding: Enjoy a horse riding programme next to our campus where you’ll have the chance to groom your horse and get him/her ready for the different exercises you will be doing.
Climbing: Professional instructors will teach you height lovers, even if you’ve never done it before, about the safety protocols and guide you on how to climb your way up to the top!
Music: Our music programme is tailored to you and the instrument you have chosen. We have the best instructors to assist you in either learning a new instrument or polishing up your skills.
Rhythmic Gymnastics & Dance: Improve your physical abilities such as power, agility and hand-eye coordination to give yourself the best chance to master your choreographies!