หลักสูตรปริญญาตรี


สาขา: ศิลปะการประกอบอาหาร 

 • ปริญญาตรีสาขาศิลปะการประกอบอาหารระยะเวลา 3 ปี มอบทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพสาขานี้ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น know-how ด้านการประกอบอาหาร และความสามารถด้านการบริหาร ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นเชฟหรือผู้จัดการในอุตสาหกรรมภัตตาคารนานาชาติ หรือเปิดกิจการเป็นของตัวเอง
ข้อมูลสำคัญ 
 • สอนด้วยภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส
 • แคมปัส : Centre de Formation Alain Ducasse, Meudon, France
คุณสมบัติผู้สมัครเรียน 
 1. อายุ 18 ปีขึ้นไปเมื่อจบภาคการศึกษาที่  1
 2. มี  A-level หรือเทียบเท่า
 3. ผ่านขั้นตอนสมัครได้ครบถ้วน

 

สาขา: ศิลปะการทำขนม

 • ปริญญาตรีสาขาศิลปะการทำขนมระยะเวลา 3 ปี มอบทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพสาขานี้ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น know-how ด้านการทำขนม และความสามารถด้านการบริหาร ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นเชฟหรือผู้จัดการในอุตสาหกรรมภัตตาคารนานาชาติ หรือเปิดกิจการเป็นของตัวเอง
ข้อมูลสำคัญ 
 • สอนด้วยภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส
 • แคมปัส : Centre de Formation Alain Ducasse, Meudon, นอกเมือง Meudon, France
คุณสมบัติผู้สมัครเรียน 
 1. อายุ 18 ปีขึ้นไปเมื่อจบภาคการศึกษาที่  1
 2. มี  A-level หรือเทียบเท่า
 3. ผ่านขั้นตอนสมัครได้ครบถ้วน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel. 02-106-2541-2, 081-9208882
Facebook: Ekthana Education Services
Instagram: ekthanaeducation
LINE: @ekthana or Click > https://line.me/R/ti/p/%40ekthana
Email: info@ekthana.com
Website: www.ekthana.com