=== หลักสูตร ===

หลักสูตรระดับปริญญาตรีและคุณวุฒิการศึกษาเฉพาะทาง

–  5 คณะ

–  22 หลักสูตรสอนเป็นภาษาอิตาเลียน

–  27 Study Streams

–  หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตร์,​เศรษฐศาสตร์และการออกแบบ/แฟชั่นสอนเป็นภาษาอังกฤษ

 

หลักสูตรระดับปริญญาโท

มหาวิทยาลัย“อี-แคมปัส”(eCampus University) มุ่งมั่นที่จะสร้างผู้จบการศึกษาให้มีความเป็นเลิศและพร้อมที่จะเข้าสู่โลกการทำงาน  โดยนักศึกษาจะได้รับการฝึกงานในช่วงท้ายหลักสูตรอีกด้วย

 

=== ทางเลือกในการเรียน ===

การเรียนแบบออนไลน์ทั่วไป

หลักสูตรที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้ทุกรายวิชาในออนไลน์  ด้วยการเรียนการสอนโดยคณาจารย์และติวเตอร์ส่วนตัวที่พร้อมช่วยเหลือการเรียนของนักศึกษาจะมีเฉพาะการสอบและกิจกรรมพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการเรียนเท่านั้นที่นักศึกษาจะต้องเข้ามาที่มหาวิทยาลัย

การเรียนพร้อมพักอาศัยในมหาวิทยาลัย

นักศึกษาสามารถศึกษาและอาศัยอยู่ในแคมปัสตลอดหลักสูตรซึ่งนักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ทั้งการเรียนและชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยนักศึกษาจะได้ห้องนอนพร้อมห้องน้ำส่วนตัวและอินเตอร์เนตความเร็วสูง ทั้งนี้ นักศึกษาต่างชาติจะต้องถือวีซ่านักศึกษาไว้ด้วย

 

การเรียนแบบออนไลน์พร้อมพักอาศัยในมหาวิทยาลัย (สำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น)

นักศึกษาเข้ามาที่มหาวิทยาลัยเป็นเวลา 6 สัปดาห์ต่อครั้งครั้งละ 2 ปี (โดยการสอบอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าว) หลักสูตรนี้นักศึกษานอกประเทศ EU สามารถเดินทางเข้าประเทศอิตาลีโดยถือวีซ่านักท่องเที่ยว

นักศึกษาเรียนรายวิชาในประเทศของตัวเอง

เรียนด้วยตัวเองทุกบทเรียนทางออนไลน์ 12 สัปดาห์กับติวเตอร์ที่จะคอยช่วยนักศึกษา

นักศึกษา  เรียนรายวิชาในแคมปัสที่อิตาลี

เรียน 6 สัปดาห์พร้อมทบทวนวิชาเพื่อเตรียมตัวสอบในแคมปัสพร้อมการสอบ