=== ภาพรวม ===

มหาวิทยาลัย“อี-แคมปัส”(eCampus University) ได้รับวิทยฐานะทางการศึกษาซึ่งได้เปิดช่องทางให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ให้กับนักเรียน,นักศึกษา, บุคคลสาขาอาชีพต่างๆรวมไปถึงนักธุรกิจผู้ประกอบการธุรกิจ

=== ทำเลที่ตั้ง ===

-Novedrate (แคมปัสหลักสำหรับนักเรียนนักศึกษาต่างชาติ)

-Rome

-Bari

-Messina