เกี่ยวกับ École des Roches

ก่อตั้งในปี  1899 โดย Edmond Demolins นักสังคมวิทยา  Ecole des Roches คือโรงเรียนสหศึกษาแบไปกลับและประจำ  ตั้งอยู่ในเมืองเล็กๆที่มีชื่อว่า Verneuil-sur-Avre แวดล้อมไปด้วยวิวทิวทัศน์ชนบท Normandy ของฝรั่งเศส เปิดรับนักเรียนอายุ 6-18 ปี เข้าศึกษาในระดับประถม มัธยมต้น และมัธยมปลาย รวมทั้งหลักสูตรภาษา

เราผลิตนักเรียนที่มีชื่อเสียงมาแล้วหลายรุ่น ในปัจจุบันปรัชญาการศึกษาของเราคือการมีนวัตกรรมที่ทันสมัยแต่คงไว้ซึ่งความเป็นเลิศเช่นเดียวกับเมื่อร้อยปีก่อน เราทำงานโดยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นสากลและให้ความสำคัญกับคุณค่าของมนุษย์ และดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อพัฒนาพวกเขาให้พร้อมที่จะก้าวต่อไปในอนาคต

 

ข้อมูลสำคญ

  • ก่อตั้ง: ปี 1899
  • จำนวนนักเรียน: 400 คน (นักเรียนประจำ)
  • ช่วงอายุ: ชายหญิง อายุ 6-18 ปี
  • แคมปัส: Normandy, France
  • ภาษา: ฝรั่งเศส อังกฤษ
  • ดิปโพลม่า: International Baccalaureate(IB) และ French Baccalaureate