ทำไมควรเลือก Amadeus Vienna

Amadeus International School Vienna มอบการศึกษาทั้งเชิงวิชาการที่เข้มข้น ดนตรีและศิลปะที่ทันสมัย นอกจากนี้ยังมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสร้างประสบการณ์แบบหลากหลายภาษาให้กับนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนประจำ

หลักสูตรวิชาการคุณภาพสูง  หลักสูตรนานาชาติ หรือ International Baccalaureate ของเราเป็นที่รู้จักและยอมรับทั่วโลก ซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มาตรฐานสูงทีสุดสำหรับการศึกษาระดับประถมและมัธยม

หลักสูตรดนตรีและศิลปะระดับเวิล์ดคลาส ดนตรีและศิลปะถูกสอดแทรกเข้าไปในทุกแง่มุมของการเรียนรู้และการใช้ชีวิตที่ Amadeus Vienna เราสนับสนุนให้นักเรียนได้เลือกเส้นทางที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และเป็นเส้นทางที่เหมาะกับความสามารถและเป้าของนักเรียนแต่ละคนโดยเฉพาะ

หลักสูตรสำหรับนักเรียนประจำอันยอดเยี่ยม การเป็นนักเรียนประจำที่  Amadeus Vienna ช่วยผลักดันให้นักเรียนรู้จักช่วยเหลือตัวเอง เราสนับสนุนให้นักเรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้เชิงวิชาการ ในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและสุขภาพของนักเรียน นอกเหนือจากการเรียนแล้ว เรายังจัดเตรียมกิจกรรมนอกห้องเรียนที่หลากหลายอีกด้วย

โอกาสสำหรับการแลกเปลี่ยนนานาชาติ  เราเป็นส่วนหนึ่งของ Nobel Education Network ทำให้นักเรียนและคณาจารย์ของเรามีโอากาสในการแลกเปลี่ยนกับ  Nobel Schools ทั่วโลก ไม่ว่าจะผ่านการร่วมมือกันเชิงวิชาการระหว่างวัฒนธรรม การแบ่งปันวัตถุดิบในการเรียนการสอน และการเยียมชมแคมปัสอื่นๆทั้งระยะสั้นและระยะยาว

สุขภาพแข็งแรงและมีชีวิตชีวา กิจกรรมนอกห้องเรียนของเรามีให้เลือกมากหมาย เช่น กีฬาทั้งประเภทเดี่ยวและทีม รู้จักสามัคคี เราสนับสนุนให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีไลฟ์สไตล์ที่สมดุล  เราให้นักเรียนได้ทานอาหารที่สดใหม่และมีคุณค่าทางโพชนาการครบถ้วน ออกกำลังกาย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยรวมand nutritious food, physical exercise, and overall well-being.

คลาสเรียนขนาดเล็ก นักเรียนจำนวนน้อย  ในแต่ละห้องเรียนมีนักเรียนจำนวนน้อย  ทำให้นักเรียนได้ความสนใจเป็นรายบุคคล

การสอนภาษาอังกฤษ  เจ้าหน้าที่ของเราคือคณาจารย์ที่ได้รับการรอง มีความชำนาญและมีคุณภาพสูง ทุกคนพร้อมที่ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือด้านภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนที่เหมาะกับนักเรียนเป็นรายบุคคล

การเรียนรู้ที่เน้นการทำเจ็คท์ การศึกษาคือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเต็มไปด้วยโอกาสในการค้นหา ค้นพบ สร้างสรรค์ พัฒนา และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และมุมมอง วิธีการเรียนการสอนโดยผ่านทางโปรเจ็คจะกระตุ้นและสนับสนุนให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ผลักดันให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ และเปลี่ยนความคิดให้เป็นความจริง

ปรัชญาการศึกษา

ที่ Amadeus International School Vienna นักเรียนจะอยู่ในสถาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเรียนรู้ที่เป็นบวกและทันสมัย

 • คลาสเรียนขนาดเล็ก  ทำให้นักเรียนได้รับความสนใจและการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคล
 • หลักสูตรนานาชาติ หรือ International Baccalaureate (IB)  ได้รับการรับรอง เราปฏิบัติตามมาตรฐานที่เข้มงวดของ IB ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ สำหรับนักเรียนอายุ 3-18 ปี
 • วิธีการเรียนการสอนที่เน้นการทำโปรเจ็คท์ทำให้นักเรียนเข้าใจความท้าทายของชีวิตจริง รู้จักการคิดวิเคราะห์ พัฒนาทักษะการนำเสนอ และฝึกฝนการแก้ไขปัญหา
 • แคมปัสของเรามีความเป็นนานาชาติอย่างแท้จริง นักเรียนจะได้ยินภาษาหลากหลายในทุกๆวัน
 • เราจัดเตรียมความช่วยเหลือด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่ต้องการ
 • โรงเรียนของเราตั้งอยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน ดังนั้นภาษาเยอรมันเป็นภาษาที่ต้องเรียนเพิ่มเติมจนถึงเกรด 10 เราสอนภาษาเยอรมันทั้งในระดับที่เป็นภาษาต่างประเทศและภาษาแม่
 • หากต้องการและเราสามารถจัดเตรียมได้ เรายินดีที่จะช่วยพัฒนาภาษาแม่ของนักเรียน
 • เรามีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยเราเตรียม iPads สำหรับนักเรียนประถมศึกษา และ MacBooks สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาเพื่อทำการบ้าน

ข้อมูลสำคัญ

 • ก่อตั้ง: ปี 1908
 • ช่วงอายุ: ชายหญิงอายุ 3-18 ปี
 • แคมปัส: Vienna, Austria
 • ภาษา:  ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน
 • ดิปโพลม่า: หลักสูตรนานาชาติ หรือ International Baccalaureate(IB)