Ecole Nouvelle de la Suisse Romande International Boarding School of Lausanne (ENSR/IBSL)

Ecole Nouvelle de la Suisse Romande International Boarding School of Lausanne (ENSR / IBSL) คือโรงเรียนสหศึกษาเอกชนและเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งขึ้นในปี 1906  สะสมชื่อเสียงมายาวนานกว่าศตวรรษ โดยมีนักเรียนมากกว่า 600 คน

ECOLE: คือโรงเรียนที่มอบบรรยากาศแห่งการเรียนรู้อันยอดเยี่ยมให้นักเรียน

NOUVELLE: หล่อหลอมด้วยความหวังและการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่า

SUISSE ROMANDE: ตั้งอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ ใจกลางยุโรป

ชมวิดีโอเกี่ยวกับ Ecole Nouvelle de la Suisse Romande ได้ที่ : https://vimeo.com/366518039

ข้อมูลทั่วไป

 • ก่อตั้ง: ปี 1906
 • จำนวนนักเรียน: รวม 600 คน (นักเรียนประจำ 54 คน)
 • ช่วงอายุ: ชายและหญิง อายุ 3-18 ปี
 • แคมปัส: ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่พูดภาษาฝรั่งเศสในสวิตเซอร์แลนด์ อยู่ใกล้ทะเลสาปเจนีวา
 • คุณวุฒิรับรองโดย: IBO, Swiss Maturite
 • เชื้อชาตินักเรียน: 40 เชื้อชาติ

ข้อมูลด้านวิชาการ

 • ภาษา: ฝรั่งเศสและอังกฤษ
 • หลักสูตร: นานาชาติ (IB-International Baccalaureate) สวิส (Swiss Maturite  สอนด้วยภาษาฝรั่งเศส)
 • อัตราส่วนเจ้าหน้าที่ต่อนักเรียน: 1:5
 • ภาษาต่างประเทศ: ฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมัน อิตาเลียน สเปน รัสเซียน
 • ซัมเมอร์แคมป์: เปิดในเดือนมิถุนายน / กรกฎาคม และสิงหาคม สำหรับเด็กอายุ 9-18 ปี สอนวิชาภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษ กิจกรรมนอกห้องเรียน กีฬา และทัศนศึกษา