หากคุณกำลังมองหามหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด แต่จ่ายในราคาที่ต่ำกว่า หรือตำแหน่งงานที่ยอดเยี่ยม  Go Academy มีโปรแกรม Pathway ที่ช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนต่างชาติก่อนเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย วิทยาลัยธุรกิจ และ โรงเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย (Studienkolleg)

 

โปรแกรม university pathway ประกอบด้วย

  • ช่วยเหลือด้านเอกสารที่จำเป็นในการสมัครขอวีซ่า
  • หลักสูตรภาษาเยอรมันสำหรับเตรียมตัวสอบ DSH/TestDaf/telc ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย
  • สอบที่ศูนย์สอบ TestDaf  ของโรงเรียน
  • ที่ปรึกษาส่วนตัวสำหรับการเลือกมหาวิทยาลัย การสมัคร และการเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ดิปโพลม่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้สำหรับยื่นสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัย
  • ความรู้ภาษาเยอรมันระดับ A1

หลักสูตร

25 ชั่วโมง / สัปดาห์

35 ชั่วโมง / สัปดาห์ (Fast-Track)

รวมการอบรมออนไลน์ 5 ชั่วโมงและการช่วยเหลือส่วนตัว  12 ถึง 48 สัปดาห์

 

วันที่: เริ่มเรียนทุกวันจันทร์

ราคา:

150 € / สัปดาห์

220 € / สัปดาห์ (Fast-track)

(และค่าสมัคร 480 €)