หลักสูตร 2 ภาษา SWISS-MATURA

Swiss 2 ภาษาระดับมัธยมต้น

ระดับ Grade 7-8
Lehrplan 21
ภาษา German & English

 

 


หลักสูตร 2 ภาษา Swiss Matura

ระดับ Grade 7-12
Swiss Baccalaureate-Matura
ภาษา German & English

 

 


หลักสูตรกีฬานานาชาติ

ระดับ Grade 7-12
ศึกษาผสมผสานกับหลักสูตรใดก็ได้

 

 

 

หลักสูตร IGCSE และ IB DIPLONA

หลักสูตรนานาชาติระดับมัธยมต้น

ระดับ Grade 7-8
ศึกษาภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น / เตรียมตัวสำหรับ IGCSE
ภาษาอังกฤษ

 

 


หลักสูตรนานาชาติระดับมัธยมต้น

ระดับ Grade 9-10
หลักสูตร Cambridge International General Certificate of Secondary Education (IGCSE)
ภาษาอังกฤษ

 

 


หลักสูตรนานาชาติระดับมัธยมปลาย

ระดับ Grade 11-12
หลักสูตร International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP)
ภาษาอังกฤษ