Hochalpines Institut Ftan

Swiss International School and Sports Academy

HIF เป็นโรงเรียนประจำนานาชาติที่มีสถานที่ที่เป็นเอกลักษณ์ มีนักเรียนจากภูท้องถิ่นที่ Lower Engadine และนักเรียนประจำจากสวิตเซอร์แลนด์และทั่วโลกเข้าศึกษาอยู่ โรงเรียนตั้งอยู่เหนือหมู่บ้าน Ftan (ระดับความสูง: 1648 เมตร) ในบริเวณเทือกเขาแอลป์ที่สวยงามทางตะวันออกเฉียงใต้ของสวิตเซอร์แลนด์ ภูมิภาคนี้มีพรมแดนติดกับอิตาลีและออสเตรีย ชุมชนท้องถิ่นประกอบด้วยหมู่บ้าน Ftan (ประชากร 500 คน) เมือง Scuol ที่อยู่ใกล้เคียง (ประชากร 2,500 คน) และหมู่บ้านอื่นๆ ในภูมิภาค Engadine ตอนล่าง

HIF ได้เลือกใช้โปรแกรมการศึกษาชั้นนำของโลกที่ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ และทั่วโลก หลักสูตรที่เน้นความรู้และทักษะเป็นพื้นฐานส่งเสริมการเรียนรู้เนื้อหาวิชาในภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ มนุษยศาสตร์ ศิลปะ กีฬา รวมถึงชั้นเรียนที่เน้นประเด็นที่สังคมและบุคคลต่างๆเผชิญอยู่ทั่วโลก

กีฬาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการศึกษา HIF ส่งเสริมสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี ความยืดหยุ่น ความมีวินัยในตนเอง และการทำงานเป็นทีม ยิ่งไปกว่านั้น กีฬาคือแหล่งของความสุข ความตื่นเต้น และแรงบันดาลใจ ด้วยทีมโค้ชผู้เชี่ยวชาญและสิ่งอำนวยความสะดวก การฝึกอบรมชื่อดัง HIF ช่วยให้เยาวชนที่มีความสามารถและนักเรียนที่สนใจกีฬาสามารถผสมผสานกีฬาแข่งขันหรือกีฬายามว่างเข้ากับโปรแกรมวิชาการใดก็ได้ที่ตนเลือก

มากกว่า 225 ปีแห่งความเป็นเลิศด้านการศึกษา

HIF เมื่อมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์อันยาวนาน โรงเรียนก่อตั้งขึ้นในชื่อ Institute à Porta เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.. 2336 โดยครู Andrea Rosius à Porta มีนักเรียนทั้งหมด 18 คน นักเรียนแปดคนมาจาก Zuoz สามคนจาก Lavin หนึ่งคนจาก Scuol และหกคนจาก Ftan เด็กทุกคนมาจากครอบครัว Engadin ที่มีคุณค่า ซึ่งตอนนั้นยังขาดโอกาสทางการศึกษาที่เหมาะสม Andrea Rosius à Porta เป็นหัวหน้าสถาบันจนถึงปี 2372 เมื่อเขามอบมันให้กับลูกชายสองคนของเขา เขาเสียชีวิตในปี พ.. 2381 เมื่อถึง พ.. 2372 สถาบันมีนักเรียน 556 คน