มหาวิทยาลัย ไอยูเคบี สถาบันเคิช บอส์ช (IUKB InstitueUniversitaire Kurt Bsch)

เราได้รวมผู้เชี่ยวชาญและผู้มากประสบการณ์ของทั้งสองสถาบัน เพื่อเสนอโปรแกรมทางด้านธุรกิจระดับโลก

สถาบัน อุดมศึกษา เคร์ท บอส์ช ได้ก่อตั้งขึ้นมาในปี 1989 เพื่อเป็นตัวแทนด้านวัฒนธรรม สังคมและระบบการศึก เพื่อจะสนับสนับสนุนการค้นค้าทางวิทยาศาสตร์ สถาบันได้รับการรับรองจาก รัฐบาล สวิตในระดับมหาวิทยาลัยในปี1992

มหาวิทยาลัยอยู่ในกลุ่ม โรงเรียน เลอมาเนีย ซึ่งเริ่มรับนักเรียนตั้งแต่ปี 1908 ทุกวันนี้อยู่ในการบริหารงานของรุ่นที่ 3 ประกอบไปด้วย 11 โรงเรียน และ วิทยาลัย รวมถึง โรงเรียนบริหารธุรกิจซึ่งได้รับการรับรอง