• สาขาอีเว้นท์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการอีเว้นท์เป็นบุคลากรที่เป็นที่ต้องการทั้งในการวางแผนและจัดการอีเว้นท์ ตั้งแต่การจัดการประชุมขนาดเล็กและขนาดใหญ่ไปจนถึงเทศกาลดนตรีและการเปิดตัวสินค้า ซึ่งหลักสูตรนี้จะปูพื้นฐานให้คุณได้เรียนรู้อุตสาหกรรมที่น่าสนใจผ่านประสบการณ์จากการได้ลงมือปฏิบัติจริง

หลักสูตรอนุปริญญาสาขาอีเว้นท์จะสอนให้คุณสามารถวางแผน ดำเนินงานและประเมินผลการจัดงานอีเว้นท์ ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนจบงานโดยใช้ทักษะการบริหารทรัพยากรบุคคลและการตลาด รวมถึงการจัดการความเสี่ยง และเรียนรู้การพัฒนาคอนเซปของอีเว้นท์และการเลือกสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดงาน รวมถึงประสานงานกับงานในส่วนการบริการ ต้นทุนและตารางเวลาการจัดงาน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเพื่อเป็นการส่งต่องานที่มีประสิทธิภาพและมีความประทับใจ

ระยะเวลา: เต็มเวลา 1 ปี | นอกเวลา 2 ปี

สถานที่: วิทยาเขตซิดนีย์ & สามารถเรียนออนไลน์ได้

 

  • สาขาบริหารธุรกิจบริการ

หากคุณเป็นคนที่ต้องการทำงานในธุรกิจที่กำลังขับเคลื่อนและเติบโตที่จะทำให้คุณได้เดินทางไปยังที่ต่างๆทั่วโลก หลักสูตรอนุปริญญาการบริหารธุรกิจบริการสามารถจะเปิดประตูสู่การทำงานในอาชีพที่ไม่ธรรมดา!

หลักสูตรบริหารธุรกิจบริการนั้นสามารถยืดหยุ่นเวลาและเรียนออนไลน์ได้ โดยเหมาะกับบุคคลที่พร้อมเข้าทำงานในธุรกิจบริการทั้งแบบนอกเวลาและเต็มเวลา เพื่อนต้องการที่จะก้าวต่อไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือเป็นระดับผู้บริหารเป็นต้น

อนุปริญญาสาขาการบริหารธุรกิจบริการจะเตรียมพร้อมให้คุณจัดการกับธุรกิจบริการทั้งในการเป็นผู้นำและการจัดการที่ดี รวมถึงการบริหารบุคลากร ประสบการณ์ของลูกค้า ต้นทุน และการตลาดการซื้อขาย

ระยะเวลา: เต็มเวลา 1 ปี | นอกเวลา 2 ปี

สถานที่: วิทยาเขตซิดนีย์ & สามารถเรียนออนไลน์ได้