อะไรที่ทำให้ เลส์โรชส์ มาร์เบล์ย่า แตกต่างจากที่อื่น

  • ตั้งอยู่บริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
  • เปิดรับสมัครปีละ 2 ครั้ง  (มกราคม และ สิงหาคม)
  • สอนเป็นภาษาอังกฤษ
  • รับรองวิทยะฐานะระดับ CTCI โดย NEW ENGLAND ASSOCIATION OF SCHOOLS AND COLLEGES (NEASC) สหรัฐอเมริกา
  • สามารถโอนย้ายไปยังสถาบันเลส์โรชส์ที่ สมาพันธรัฐสวิต และจีน ได้
  • เรียนในบรรยากาศที่ทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ มีจริยธรรมในการทำงาน และมีทักษะในการเป็นผู้นำ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อความสำเร็จในอนาคต
  • มีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติงานในระดับนานาชาติ

เลส์โรชส์ มาร์เบล์ย่า ทำการสอนหลักสูตร ระดับ Diploma หลักสูตรเดียวกันกับที่สมาพันธรัฐสวิส และมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่สอนในระดับเดียวกันที่ ยูโรเปี้ยน ยูนิเวอร์ซิตี้ ออฟ แมดริด และ หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายวิชาชีพที่ตนทำอยู่