MILANO FASHION INSTITUTE

ประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพและไม่เหมือนใครในระดับนานาชาติ Milano Fashion Institute ก่อตั้งขึ้นโดยสถาบันที่สำคัญที่สุดในเมืองมิลานในปี 2550 เป็นโรงเรียนการจัดการแฟชั่นและความลักซ์ชัวรี่สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นร่วมกับ Camera Nazionale Della Moda Italiana และมหาวิทยาลัยในอิตาลีและนานาชาติ โดยมีเป้าหมายคือการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมสหวิทยาการเพื่อความเป็นเลิศ

ศูนย์กลางระบบแฟชั่น

นับตั้งแต่ก่อตั้ง สถาบัน Milano Fashion Institute มีความโดดเด่นด้วยโปรแกรมการสอนแบบสหสาขาวิชาชีพและโดยคณาจารย์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในระดับนานาชาติ ทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยและพาร์เนอร์ที่สนับสนุน ผู้จัดการของบริษัทที่ประสบความสำเร็จ ร่วมกันเพื่อบูรณาการการจัดการ การออกแบบ และการสื่อสาร เพื่อเป็นผู้นให้กับมืออาชีพรุ่นใหม่ท่ามกลางผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดในสาขานี้และได้รับความชื่นชมจากระบบแฟชั่นและความลักซ์ชัวรี่

การเข้าเรียนที่ Milano Fashion Institute แสดงถึงโอกาสพิเศษในระดับมืออาชีพ ขอบคุณคณาจารย์และบริการด้านอาชีพและในระดับบุคคล การใช้ชีวิตตลอดทั้งปีในมิลาน เมืองหลวงแห่งแฟชั่นและความลักซ์ชัวรี่ของยุโรป เช่นเดียวกับประเทศด้านการเงินและผู้ประกอบการ


ทำไมต้องเป็น Milano Fashion Institute 

เป็นเอกลักษณ์ในระดับสากลเนื่องจาก:

เข้าร่วมโดย National Chamber of Italian Fashion และเป็นหุ้นส่วนกับมหาวิทยาลัยในอิตาลีและนานาชาติ เป็นศูนย์กลางของระบบแฟชั่นอิตาลี ผสมผสานความเป็นเลิศทางวิชาการและได้รับโอกาสจากบริษัทแฟชั่นและลักซ์ชัวรี่ที่สำคัญที่สุดในโลก

ไม่หวังผลกำไร

  • ซึ่งหมายความว่าเป้าหมายสุดท้ายคือการฝึกฝน และนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมโปรแกรมทั้งหมดจึงมีการอัปเดตทุกปี เริ่มจากความต้องการของระบบแฟชั่น!

ความได้เปรียบทางการแข่งขันของแนวทางสหสาขาวิชาชีพ

  • การศึกษาเฉพาะด้านทำให้สามารถเข้าใจการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน และเพิ่มขีดความสามารถในการเจรจาและความสามารถในแผนกต่างๆ ขององค์กรซึ่งเป็นข้อกำหนดของบริษัทในการขับเคลื่อน

ประสบการณ์การทำงาน

  • ตลอดทั้งปี MFI Masters จัดทำปฏิทินเต็มรูปแบบของกิจกรรมที่ติดต่อโดยตรงกับตลาดงาน รวมถึงโครงการภาคสนามของทีมพร้อมกรณีศึกษาจริงโดยความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำ การเยี่ยมชมบริษัท การสัมมนาการเดินทาง การกล่าวสุนทรพจน์ของแขก ตลอดจนการฝึกงานที่ยั่งยืน อย่างน้อย 3 เดือน ซึ่งเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่โดดเด่นที่สุดที่เสนอโดยอาจารย์ เครือข่ายที่กว้างขวางของบริษัทต่าง ๆ มีส่วนร่วมเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการติดต่อกับตลาดงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์บ่มเพาะความสามารถ

  • ปริญญาโทจะได้รับการกล่าวถึงในโปรไฟล์ของนักเรียน ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 22 ถึง 29 ปี ทั้งชาวอิตาลีและชาวต่างชาติที่มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี นักศึกษาจะต้องมีปริญญาตรี, ปริญญาโท หรือเทียบเท่ามาสมัครและต้องผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจึงจะได้รับการยอมรับ

สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ของเราได้ที่

คุณ พุฒิเมธ ประภาวงษ์
Tel. 087-806-6728
Email: puttimate@ekthana.com
LINE:@ekthana