• กรอกใบสมัคร
  • ผลสอบภาษาอังกฤษ
  •  TOFEL 550 (สอบแบบข้อเขียน) 213 (สอบคอมพิวเตอร์) หรือ 79 ในการสอบผ่านอินเตอร์เน็ท
  •  (IELTS) – score of 6.0 overall (คะแนนรวม 6.0 หรือ 6.5 สำหรับระดับปริญญาโท)
  • ใบแสดงฐานะการเงิน เช่น บุคแบงค์ย้อนหลัง 6 เดือน และใบรับรองจากธนาคารที่ระบุว่ามีเงินเกินกว่าค่าเทอมและค่าใช้จ่าย (ค่าเทอมประมาณ 27800 ดอลล่าห์)
  • จดหมายแสดงถึงแรงจูงใจและเป้าหมายส่วนบุคคล
  • ออดิชั่นหรือฟอร์ตโฟลิโอ
  • ใบเกรดม.ปลาย
  • สำเนาพาสปอร์ต
  • ค่าใบสมัคร 50 ดอลล่าห์