รู้จักมหาวิทยาลัยศิลปะออกแบบซานตาเฟ รัฐนิวเม็กซิโก  สหรัฐอเมริกา

  • รากฐานของมหาวิทยาลัยศิลปะและการออกแบบซานตาเฟเติมโตมาจากวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในรัฐนิวเม็กซิโกชื่อว่า วิทยาลัยเซ็นท์ไมเคิล ซึ่งได้ก่อตั้งตั้งแต่ปี 1895  และได้รับรับรองเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงในปี 1874 และได้เปลี่ยนชื่อเป็นซานตาเฟวิทยาลัยในปี 1966 และในวันที่ 30 สิงหาคม ปี 2010 ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยศิลปะและการออกแบบซานตาเฟ ซึ่งชื่อใหม่นี้ได้แสดงถึงวิศัยทัศน์และพันธกิจที่ได้รับการยอมรับและสร้างชื่อให้กับมหาวิทยาลัยทั้งจากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ และบุคลากร
  • หลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้ผสมผสานประสบการณ์ทางด้านปฏิบัติและทฤษฎีหลัก ได้สร้างแรงจูงใจกับนักศึกษาที่จะพัฒนาผ่านความเป็นมืออาชีพทางด้าน ดนตรี วรรณกรรม การละคร ศิลปะ การออกแบบกราฟฟิก ศิลปะการสร้างหนัง การถ่ายภาพ ธุรกิจและการศึกษาซึ่งการเรียนแบบนี้ได้ทำให้นักศึกษาได้รู้รอบๆตัว มีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และมีความเป็นมืออาชีพ
  • มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้นักศึกษามีประสบการณ์รอบด้านและได้มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆและเพื่อนๆทั่วโลก มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในตัวเมืองที่จะทำให้นักศึกษาได้รับแรงจูงใจด้านการศึกษาจากสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยศิลปะ