โรงเรียน Birklehof (Schule Birklehof) โรงเรียนประจำและโรงเรียนที่เน้นวิ่ชาการใน Hinterzarten , High Black Forest  ในเยอรมัน โดยอยู่ห่างจาก Freiburg ประมาณ 25 กิโลเมตร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา ( Gymnasium) ก่อตั้งโดยนักการศึกษา Kurt Hahn ในปี 1932 โดยรับทั้งนักเรียนชายและหญิงตั้งแต่เริ่มเปิดโรงเรียน ในยุคนาซี Kurt Hahn ถูกบังคับให้อพยพไปอยู่ที่  Scotland ซึ่งเป็นที่ที่เขาก่อตั้งโรงเรียน Gordonstoun และ Outward Bound, Round Square รวมทั้ง  United World Colleges ในเวลาต่อมา

 

เกี่ยวกับ Schule Birkehof

ก่อตั้ง: ปี 1932

จำนวนนักเรียน: นักเรียนประจำ 170 คน รวมทั้งหมด 230 คน  (10% เป็นนักเรียนต่างชาติ)

ช่วงอายุ: ชายหญิง 11-18 ปี

แคมปัส: ตั้งอยู่ที่ Hinterzarten ใน High Black Forest อยู่ห่างจาก Freiburg ประมาณ 25 กิโลเมตร และถูกเรียกว่าเป็น’Tri boarder region ของเยอรมัน ฝรั่งเศส และสวิตเซอร์แลนด์

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน: เยอรมัน

ดิปโพลม่า: Abitur (A-levels)

จำนวนนักเรียนต่อหนึ่งห้องเรียน: 10-24 คนโดยประมาณ

ภาษาต่างประเทศที่เปิดสอน:  อังกฤษ ละติน ฝรั่งเศส กรีคโบราณ สเปน