เรียนการโรงแรม กับต้นตำรับการโรงแรม Swiss Hotel School​ : 10 เหตุผลที่ต้องเลือก SSTH

· Swiss Hotel School
SSTH หรือที่ทราบกันดีในชื่อ “Swiss School of Tourism and Hospitality” โรงเรียนสอนการบริหารการจัดการโรงแรมระดับนานาชาติก่อตั้งเมื่อปี 2509 และเป็นหนึ่งในโรงเรียนสอนการบริหารการจัดการโรงแรมแห่งแรกในประเทศSwitzerland ที่เปิดสอนในระดับนานาชาติและมีหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

·  Careers and concept

เรียนการโรงแรม ภายใต้ concept “learning for life” เป็นแนวคิดที่เราถ่ายทอดให้กับนักเรียนผ่านสามระดับการเรียนรู้โดยเริ่มจากโรงเรียนเปรียบเสมือนศูนย์การเรียนรู้หลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อเพิ่มทักษะการบริหารจัดการและที่สำคัญหลักสูตรภาคปฏิบัติเพื่อการประยุคใช้ทฤษฎีกับประสบการณ์การทำงานจริง

·  Global recognition 

SSTH เป็นโรงเรียนสอนการบริหารจัดการโรงแรมแห่งเดียวทีมีหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการรับรองจากรัฐบาลสวิสนอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการทบทวนสำหรับการรับรองการออกประกาศนียบัตรสวิสโดยสมาคมโรงแรมสวิสHotel Association of Switzerland (hotelleriesuisse)

·  Applied management

การ เรียนการโรงแรม ที่ SSTH ได้มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติดังนั้นหลังจากจบการศึกษาแล้วนักเรียนจะมีทักษะความเชี่ยวชาญและพร้อมที่จะปฏิบัติงานจริงในสาขาการบริหารจัดการการโรงแรมได้ทันทีและนอกเหนือจากหลักสูตรการบริหารจัดการการโรงแรมแล้วSSTH ยังมีหลักสูตรเพิ่มเติมด้านการบริหารจัดการด้านการเงินการประเมินผลรายได้และรายจ่ายในการวางแผนงานรวมถึงการประเมินผลงานของธุรกิจซึ่งถือว่าครบหลักสูตรการบริหารจัดการ

·  International community

การ เรียนการโรงแรมที่ SSTH ถือว่ามีเครือข่ายทางสังคมระดับนานาชาติวัดจากสถิตินักเรียนที่จบการศึกษาแล้วกว่า105 สัญชาติและมากกว่า42 สัญชาติที่กำลังศึกษาอยู่ภายในวิทยาเขตซึ่งหมายรวมถึงนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ด้วยอีกจำนวนมากดังนั้นSSTH จึงถือเป็นโรงเรียนระดับนานาชาติอย่างเต็มตัวและแน่นอนว่าในชีวิตประจำวันของนักเรียนมีโอกาสที่ดีที่สามารถเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับสังคมระดับนานาชาติในอนาคต

·  Multinational/ Multicultural faculty 

คณะครูอาจารย์และผู้ฝึกสอนของSSTH ล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ระดับผู้บริหารในสาขาธุรกิจการบริหารจัดการโรงแรมทั้งสิ้นดังนั้นการเรียนการสอนจะถูกถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิภาพจากมืออาชีพบวกกับการแบ่งปันประสบการณ์จริงที่นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต

·  Location

วิทยาเขตของSSTH ตั้งอยู่ในรัฐGraubunden ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์เป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดและถือเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับ1 ของประเทศที่น่าสนใจGraubunden ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองChur ซึ่งเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศส่วนการเดินใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองซูริคประมาณ1 ชั่วโมงเศษๆโดยรถยนต์หรือรถไฟ

·  Internships จากประวัติการฝึกงานของนักเรียนที่ผ่านมานายจ้างมีความประทับใจเป็นอย่างมากจากทักษะและความรู้ความสามารถของนักเรียนที่ได้ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นที่น่าพอใจและแน่นอนว่านักเรียนจากSSTH ได้รับการยอมรับเข้าฝึกงานและเสนอการว่าจ้างงานจากบริษัทนานาชาติจากทั่วโลก

·  Campus – Live the experience นักเรียนได้รับประสบการณ์โดยตรงจากการเรียนและอาศัยอยู่จริงในโรงแรมBelle Epoque Hotel ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ170 ห้องที่จัดสรรอย่างลงตัวเป็นที่พักห้องเรียนห้องปฏิบัติงานห้องครัวห้องอาหารโรงละครห้องจัดเลี้ยงและแม้แต่ดิสโก้เทคล้วนรวมอยู่ภายในวิทยาเขตSSTH

·  We care @SSTH
SSTHได้กำหนดจำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนไม่เกิน25 คนเพื่อการเรียนการสอนที่ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าเราผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคมนานาชาติด้านธุรกิจการบริหารจัดการการโรงแรมที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก