การเรียนที่ King’s จะเป็นประสบการณ์ที่มีทั้งความกระตือรือร้นและไม่หยุดนิ่ง เนื่องจากความสัมพันธ์ที่ดีและการพูดคุยอย่างเปิดเผยระหว่างครูกับนักเรียน และระหว่างนักเรียนด้วยกัน

การเรียนการสอนของโรงเรยนมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความมั่นใจ ความเป็นอิสระ และแรงจูงใจในเชิงบวกในหมู่นักเรียน ไม่ใช่แค่เพื่อช่วยให้พวกเขาผ่านการสอบเท่านั้น แต่ยังช่วยเตรียมพวกเขาให้พร้อมสำหรับโลกที่พวกเขาจะถูกคาดหวังให้ตัดสินและตัดสินใจ

ดังนั้นบทบาทของครูคือการกระตุ้นและสนับสนุนการเรียนรู้  ดังนั้นวิธีการหลักจะได้รับการแยกแยะกับครูที่ชี้แนะชั้นเรียนขนาดเล็กผ่านการอภิปรายการเรียนรู้ (เป็นภาษาอังกฤษ) ห้องเรียนส่วนใหญ่จะคำนึงถึงสิ่งนี้และนักเรียนทุกคนจะมีส่วนร่วมในทุกบทเรียน

หลักสูตรที่ The King’s School 3 หลักสูตร

Year 9 (อายุ 13-14 ปี): หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าเรียนในโรงเรียนหลักสูตรของอังกฤษใน Year 10

Year 10 + Year 11 (อายุ 14-16 ปี): หลักสูตรสองปีที่รวมอยู่ใน Year10: การเรียนหลักสูตร GCSEs พร้อมการแนะนำเกี่ยวกับวิชาอื่นๆ Year 11: ความต่อเนื่องของหลักสูตร GCSE ที่เริ่มต้นตั้งแต่ Year10 พร้อมตัวเลือกหลักสูตรหนึ่งปี

Year 11 (อายุ 15-16 ปี): หลักสูตร GCSE ที่เข้มข้นหนึ่งปี เตรียมความพร้อมให้นักเรียนสู่การเข้าศึกษาในโรงเรียน A Level หรือ IB ใน Year 12 และ Year 13