ปริญญาตรี

IELTS : 6.0 (ไม่มี ทักษะด้านใดมี คะแนนต่ำกว่า  5.5)

TOEFL iBT : คะแนนขั้นต่ำ 80 โดยคะแนนย่อยแต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 20  (ไม่รับคะแนนจาก  TOEFL ITP)

Cambridge English: Advanced (Certificate in Advanced English – CAE) : เกรด C

International Baccalaureate : Standard Level (เกรด 4 in English)

TOEIC : 6.0 ได้เกรดเทียบเท่า/ การฟัง  430, การอ่าน  408, การพูด  167, การเขียน 160

 

 ปริญญาโท

IELTS : 6.5 (ไม่มี ทักษะด้านใดมี คะแนนต่ำกว่า 6.0)

TOEFL iBT : คะแนนขั้นต่ำ 91โดยคะแนนย่อยแต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 21 (ไม่รับคะแนนจาก  TOEFL ITP)

Cambridge English First: เกรด A with grades of exceptional in components

International Baccalaureate : Standard Level (เกรด  5 in English)

TOEIC : 6.5 ได้เกรดเทียบเท่า / การฟัง  460 การอ่าน  431, การพูด  173, การเขียน 170