หลักสูตรปริญญาตรี

+ ศิลปะการประกอบอาหาร

  • ปริญญาตรีสาขาศิลปะการประกอบอาหาร 
ปริญญาตรีสาขาศิลปะการประกอบอาหารระยะเวลา 3 ปี มอบทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพสาขานี้ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น know-how ด้านการประกอบอาหาร และความสามารถด้านการบริหาร ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นเชฟหรือผู้จัดการในอุตสาหกรรมภัตตาคารนานาชาติ หรือเปิดกิจการเป็นของตัวเอง

ข้อมูลสำคัญ 
  • ภาคการศึกษาหน้าที่เปิดรับ : 5 มีนาคม 2018
  • สอนด้วยภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส
  • แคมปัส : Centre de Formation Alain Ducasse, 41 rue de l’Abbé Ruellan, 95100 Argenteuil, France
คุณสมบัติผู้สมัครเรียน 
  1. อายุ 18 ปีขึ้นไปเมื่อจบภาคการศึกษาที่  1
  2. มี  A-level หรือเทียบเท่า
  3. ผ่านขั้นตอนสมัครได้ครบถ้วน

+ ศิลปะการทำขนมอบ

  • ปริญญาตรีสาขาขนมอบฝรั่งเศส