B.H.M.S. หนึ่งในโรงเรียนการโรงแรมชั้นนำของโลก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลูเซิร์นซึ่งเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาและสวยงามในสวิตเซอร์แลนด์

หลักสูตรศิลป์ศาสตร์ระยะสั้น

B.H.M.S (ร่วมกับ มหาวิทยาลัย The Robert Gordon) ได้ออกแบบหลักสูตรปริญญาตรีที่สั้นที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ โดยไม่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ที่ B.H.M.S นักเรียนสามารถเรียนจบปริญญาตรีในสาขาวิชา การบริหารจัดการการโรงแรม ได้ใน 18 เดือน และฝึกงานอีก 18 เดือนพร้อมค่าแรง ในที่อื่นๆที่เป็นโรงเรียนการบริหารจัดการการโรงแรมส่วนใหญ่จะต้องเรียน 24 เดือน และฝึกงาน 12 เดือน ทำให้นักเรียนที่จบจาก B.H.M.S. ใช้เวลาเรียนน้อยกว่าถึง 6 เดือน แต่ได้ประสบการณ์จากการทำงานและค่าแรงเพิ่มอีก 6 เดือนในสวิตเซอร์แลนด์

 

ระบบพิเศษ 5 สัปดาห์

B.H.M.S. ได้นำระบบการศึกษาแบบพิเศษมาใช้ โดยแบ่งภาคการเรียน 20 สัปดาห์ออกเป็น 4 ภาคเรียนย่อย ๆ ภาคเรียนละ 5 สัปดาห์ ระบบนี้ช่วยให้นักเรียนสามารถมุ่งเน้นไปที่วิชาการเพียง 3 ถึง 4 วิชาต่อครั้งแทนที่จะเป็นวิชาปกติ 8-10 วิชา ทำให้นักเรียน สามารถที่จบการศึกษา 12-14 วิชาภายในระยะเวลา 6 เดือนโดยไม่ต้องเรียนหนักมากจนเกินไป

 

รับประกันการฝึกงาน และตำแหน่งทางการงานเมื่อจบการศึกษา

การอบรบเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเป็นส่วนสำคัญของโปรแกรมการศึกษาจาก B.H.M.S ในทุกๆปี นักเรียนจะต้องได้รับการอบรม 4-6 เดือน ในโรงแรมหรือร้านอาหารที่ได้รับรองจาก B.H.M.S นอกจากนี้ B.H.M.S ยังทำงานร่วมกับตัวแทนจัดหางานระดับนานาชาติจำนวนมากที่เชี่ยวชาญในการส่งนักเรียนไปยุโรป เอเชีย และ อเมริกาเหนือ ผู้ให้คำปรึกษาด้านอาชีพและการจัดหางานจะช่วยเหลือนักศึกษาในการจัดหาตำแหน่งในโรงแรมและร้านอาหารในสวิตเซอร์แลนด์และต่างประเทศให้อย่างเหมาะสม