ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล จากนักเรียนไทย-อเมริกา-สวิส สู่อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจบริการ

Service คือการให้บริการ แต่ Hospitality คือการทำให้คนที่ได้รับบริการรู้สึกประทับใจ หลักสำคัญคือ ก่อนที่เราจะพูด จะทำอะไร ให้ลองคิดเสมอว่าคนฟัง คนที่ถูกกระทำเขาจะรู้สึกอย่างไร...

ศรินญา มหาดำรงค์กุล จากทายาทธุรกิจนาฬิกาสู่เส้นทางอาชีพโรงแรมที่เลือกเอง

ที่เลส์ โรชส์ อาจารย์ไม่ได้สอนตามตำราอย่างเดียว แต่จะยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง มาให้เราลองคิดวิเคราะห์และหัดแก้ปัญหา ซึ่งมันทำให้เราเอามาใช้งานจริงได้...

พงศ์ธาริน ตันธะสินธุ์ เจ้าของธุรกิจ Sport Analysis รุ่นใหม่ไฟแรง

"แม้กระทั่งงานด้านกีฬาก็ต้องอาศัยทักษะด้านการบริการ ผมเชื่อว่าการบริการสามารถนำไปใช้ได้ในธุรกิจทุกประเภท จึงสามารถนำสิ่งที่เรียนที่เลส์ โรชส์ มาปรับใช้ในการทำงานได้จริง"...

ประธานพร พรประภา สาวเก่งแห่งโรงแรม Siam@Siam

การทำงานในธุรกิจบริการ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทำงานกับคน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือพนักงาน รู้สึกดีที่กลียองมีหลักสูตรจิตวิทยาและทรัพยากรมนุษย์ เพราะมันเป็นประโยชน์กับงานของเรามาก...

1 2 3 4 5 6 7