หลักสูตรปริญญาโท (1 ปี)

+ การวาดเทคนิคสำหรับแฟชั่น 

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความชำนาญเฉพาะทางและมีทักษะในเชิงเทคนิคและปฏิบัติการในสาขา กราฟฟิกดีไซน์ แพทเทิร์นดีไซน์ โดยใช้โปรแกรม CAD ที่ทันสมัย

+ การออกแบบเครื่องประดับ สินค้าหนัง รองเท้า และแว่นตา 

โลกของจิลเวอรี่และเครื่องประดับมีความซับซ้อน ต้องอาศัยทั้งเทคนิคแบบดั้งเดิมและเทคโนโลยีสมัยใหม่  รวมทั้งต้องศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องประดับล่าสุด

+ ศิลปะและงานฝีมือสำหรับการออกแบบเสื้อผ้าเพื่อโอเปร่าและบัลเล่ต์

+ การออกแบบเสื้อผ้าถักแบบสร้างสรรค์ 

+ การสื่อสารและการตลาดนานาชาติสำหรับสไตล์อิตาเลียน

นักเรียนของเราจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดนานาชารติสำหรับอิตาเลียนสไตล์ด้วยทักษะเฉพาะทาง ซึ่งได้แก่การใช้งานเว็บไซต์และโปรแกรมกราฟฟิก การแก้ไขภาพ และอื่นๆ รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจนโยบายของตลาดต่างประเทศ