หลักสูตร 3 ปี

+ คอสตูมและแฟชั่นดีไซน์

+ แฟชั่นเอดิเตอร์ สไตล์ลิ่ง และการสื่อสาร

+ มีเดียดีไซน์และศิลปะมัลติมีเดีย

ผู้สำเร็จหลักสูตรนี้จะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อม มีทักษะทั้งด้านสไตล์และเทคนิค ซึ่งสามารถเข้าทำงานแผนกสิ่งทอหรือเสื้อผ้าของบริษัทใดก็ได้

+ ดีไซน์และสถาปัตยกรรมภายใน

ผู้สำเร็จหลักสูตรนี้จะเป็นนักออกแบบภายในที่มีความชำนาญสูง มีทักษะเป็นเลิศ ทั้งการวางแผน การออกแบบ และการใช้งานซอฟท์แวร์ทั้ง 2D และ 3D

 + กราฟฟิคดีไซน์และนิเทศศิลป์

หลักสูตรนี้จะผลิตผู้เชี่ยวชาญที่สามารถทำงานได้ในสาขามัลติมีเดีย การสื่อสารแบบอินเทอร์แอคทีฟและไฮเปอร์มีเดีย