เดย์แคมป์และโรงเรียนภาคฤดูร้อน

Amadeus Vienna มีเดย์แคมป์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาอายุ  3-10 ปี และ โรงเรียนภาคฤดูร้อน สำหรับเด็กอายุ 11-16 ปี

  • เดย์แคมป์สำหรับเด็กประถม เดือนกรกฏาคม ถึง สิงหาคม 
  • โรงเรียนภาคฤดูร้อน เดือนกรกฏาคม (สำหรับนักเรียนไปกลับและนักเรียนประจำ)

นักเรียนในโรงเรียนภาคฤดูร้อนจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ และภาษาเยอรมัน (หากต้องการ) ไปพร้อมกับการสัมผัสประสบการณ์ที่  Amadeus Vienna หลักสูตรภาษาจะมีในช่วงเช้าและสามารถเลือกทำกิจกรรมในช่วงบ่ายได้ดังนี้

  • ศิลปะและวัฒนธรรม
  • กีฬาและสันทนาการ