ปริญญาโท

  • ระยะเวลา: 2 ปี
  • ฝึกงาน: 1 ครั้ง
  • แคมปัส: ซิดนีย์
  • ภาคเรียน: มกราคม เมษายน กรกฏาคม ตุลาคม

BMIHMS โรงเรียนบริหารธุรกิบริการอันดับ 1ในออสเตรเลียและเอเชียแปซิฟิก เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท 2 หลักสูตรด้วยกัน ได้แก่  Global Business Management และ International Hotel Management  นักเรียนสามารถเลือกหลักสูตรที่ต้องการและเหมาะสมกับตนเองเพื่อเตรียมตัวก้าวเข้าสู่อาชีพทางด้านธุรกิจและธุรกิจบริการ นอกจากนั้นยังได้มีโอกาสสะสมและเก็บเกี่ยวประสบการณ์การเรียนและการใช้ชีวิตในออสเตรเลียอีกด้วย และที่สำคัญยังจะได้ไปฝึกงานจริงในองค์กรชั้นนำ ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรของโรงเรียน ทุกหลักสูตรเปิดสอนที่ Executive Business Center ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองซิดนีย์ โดยอยู่ใกล้กับบริเวณที่ตั้งของบริษัทนานาชาติหลากหลายแห่งในออสเตรเลีย

+ Master of Global Business Management

หลักสูตรบริหารธุรกิจนานาชาตินี้ ถูกออกแบบให้เหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานที่ต้องการพัฒนาอาชีพ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้วและต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยจะช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสามารถไปทำงานได้จริงในธุรกิจระดับนานาชาติ

+Master of International Hotel Management

หลักสูตรบริหารโรงแรงนานาชาตินี้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่จบการศึกษาจากสาขาอื่น หรือผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานมาแล้ว 3 ปีขึ้นไป ซึ่งต้องการพัฒนาทักษะความรู้ความชำนาญเพื่อประกอบอาชีพในธุรกิจบริการ