เรียนต่อออส เตรเลีย หลักสูตรปริญญาตรีด้านการโรงแรมและธุรกิจบริการ

หลักสูตรปริญญาตรีของเรามาตรฐานเทียบเท่ากับหลักสูตร 3 ปี แต่ย่นระยะเวลาให้เหลือเพียง 2.5 ปีเท่านั้น ซึ่งรวมถึงการฝึกงานที่ได้รับค่าจ้าง 2 ครั้ง นักเรียนของเราจะได้รับความรู้และโอกาสในการฝึกฝนทักษะต่างๆที่จำเป็นในการสมัครเข้าทำงานในธุรกิจบริการ โดยนักเรียนที่มา เรียนต่อออส เตรเลียที่นี่จะได้ศึกษาที่ 2 แคมปัส ทั้งที่ Sydney และ Leura นอกจากนั้นยังมีหลากหลายช่วงเวลารับเข้าสมัครเรียนให้เลือก ได้แก่ มกราคม เมษายน กรกฏาคม และตุลาคม ซึ่งทำให้นักเรียนสามารถจัดสรรเวลาและวางแผนได้ง่ายขึ้น

BM UG graphic

เรียนต่อออส เตรเลีย ด้านธุรกิจบริการ ในสาขาที่หลากหลาย

  • บริหารโรงแรมและรีสอร์ทนานาชาติ

สาขานี้เน้นทั้งการฝึกฝนปฏิบัติและความรู้ด้านธุรกิจ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ เรียนต่อออส เตรเลีย และวางแผนเข้าทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝึกหัดในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท หรือธุรกิจสปา ทันทีหลังจบการศึกษา มีวิชาที่หลากหลายให้นักเรียนได้เรียนรู้ ทั้งด้านบัญชี การบริหาร การสื่อสาร การตลาด การบริหารอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการดูแลห้องพัก การวางแผนและออกแบบโรงแรมและรีสอร์ท การพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ เป็นต้น

  • บริหารจัดการงานอีเว้นท์นานาชาติ

สายงานด้านอีเว้นท์นั้นกว้าง ครอบคลุมหลากหลายภาคส่วน ซึ่งรวมถึง  MICE (Meeting, Incentives, Conferences and Exhibitions) หรือ การประชุมภายในองค์กร การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดประชุมนานาชาติ และการจัดนิทรรศการ นอกจากนั้นยังรวมถึงการเฉลิมฉลองทางวัฒนธรรม เทศกาลเกี่ยวกับกีฬา ศิลปะ และสิ่งบันเทิงต่างๆ หลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ตั้งใจ เรียนต่อออส เตรเลีย ในสาขาธุรกิจบริการและมีอาชีพทีน่าตื่นเต้นรองรับเมื่อจบการศึกษา